fbpx

Szakirányú továbbképzések

Halászati szakmérnök

Az állami- illetve a magánszektorban a tógazdasági és a természetes vízi halgazdálkodást irányító felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése, akik ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit, korszerű technológiai eljárásait. Elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit, az Európai Unió Közös Halászati Politikájának előírásait, a haltermelő vállalkozások sikeres működtetéséhez, a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez szükséges ismereteket.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár képzési terület mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett alapfokozatú mérnöki szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.
 
Képzési idő: 4 félév
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Növényvédelmi szakmérnök

A 4 féléves képzés során megszerezhető képesítés a szakon végzetteket I. forgalmi kategóriás növényvédő szerek vásárlására, teljes körű felhasználására, továbbá nagyüzemi növényvédelem szakmai irányítására jogosítja. A végzett szakmérnökök fejlesztőként hatékonyan közreműködnek új növényvédőszerek fejlesztésében, tervezik és irányítják a növénytermesztő gazdaságok növényvédelmi feladatait.
 
Jelentkezési feltételek:
A növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak felvételi feltétele agrár képzési területen mesterképzésben vagy egyetemi képzésben szerzett mérnöki oklevél.
 
Képzési idő: 4 félév, 4x1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 180.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök

A képzés olyan szakemberek képzését valósítja meg, akik alkalmasak a precíziós gazdálkodáshoz (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés) nélkülözhetetlen, komplex, naprakész tudásanyag elsajátítására, annak érdekében, hogy kialakítsák és működtessék a termesztési és tenyésztési körülményekhez leginkább alkalmas precíziós gazdálkodási rendszereket. A szakirányú továbbképzés elsősorban az alapképzésben megszerzett ismeretekre épül, a precíziós növénytermesztés mellett kiemelten foglalkozik a precíziós állattartással és takarmányozással.

Jelentkezési feltétel:
agrár képzési területen szerzett alap- (BSc), mesterszintű (MSc), illetve a régebbi rendszerben főiskolai vagy egyetemi oklevél.

Képzési idő: 3 félév, 3×1 hét/félév

A költségtérítés összege: 200.000 Ft/félév

Kapcsolódó letöltés:

Szarvasmarha tenyésztő szakmérnök

A szakirányú továbbképzés eredményeként a szak elvégzése után a hallgatók képessé válnak a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket alkalmazni az állattenyésztés és a takarmányozás területén; szakszerűen használják a termelés-élettani, szaporodásbiológiai, higiéniai és minőségbiztosítási ismereteket a minőségi termékelőállítás (tej, marhahús) érdekében. Alkalmazni tudják a legújabb ökonómiai, marketing és menedzsment módszereket és képesek lesznek környezettudatos és egyben az állatok igényeit is figyelembe vevő tartástechnológiák kialakítására, üzemeltetésére.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél, valamint a szarvasmarha ágazatban, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén legalább 1 éves gyakorlat megléte.
 
Képzési idő: 2 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök

Az állami- illetve a magánszektorban az állattenyésztés és a takarmányozás területén dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése. A mezőgazdasági üzemekben, a szaktanácsadással foglalkozó cégekben, valamint a szakigazgatási- és minőségellenőrzési intézményekben a takarmányozással foglalkozó szakembereket régebbi ismereteik elmélyítésével, illetve új ismeretek nyújtásával segíti feladataik szakszerűbb ellátásában, akik így képessé válnak a legújabb takarmányozási módszerek, a takarmányozás új kutatási eredményeinek alkalmazására, minőségbiztosítási feladatok ellátására.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár képzési terület mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett alapfokozatú mérnöki szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.
 
Képzési idő: 4 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 140.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Információ: A Dőlt félkövér betűtípussal jelölt szakirányú továbbképzések tervezett indítási ideje 2021 februárja

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. január 15.

Jelentkezés módja: a képzésnél letölthető Jelentkezési lap kitöltése és megküldése gtk [PONT] dekan [KUKAC] szie [PONT] hu e-mail címre.

ÉrdeklődniHorváthné Dr. Kovács Bernadett, mb. oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, egyetemi docens; horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu 

Az egyes képzések tartalmával kapcsolatosan a szakfelelős kollegáinknál érdeklődhetnek.

Agrárközgazdasági szakközgazdász / Agrárközgazdasági specialista

Szakfelelős:

Dr. Borbély Csaba egyetemi docens; borbely [PONT] csaba [KUKAC] szie [PONT] hu 

Az európai integráció óriási feladatokat támaszt a szakemberek elé az egész agrárgazdaságban. Már jól érzékelhető a gyorsan növekvő igény mind a közigazgatás, helyi és a regionális intézmények, szakmai és érdekvédelmi szervezetek és az üzleti szféra humánpolitikájában a speciális agrárközgazdasági ismeretekkel felvértezett szakemberek iránt. E követelményeknek kíván eleget tenni ez a szak.
A tanulmányi program felöleli azokat a közgazdasági-társadalomtudományi és módszertani ismereteket, európai tanulmányokat, pénz és tőkepiaci mozgások megismerését, melyek szükségesek a magyar gazdaság európai integrációjában nemzeti érdekeink érvényesítéséhez a szakmai munka minden szintjén és területén.
 
Felvételi követelmények:
A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), megszerzett (közgazdász) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 4 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

pdfA szakirányú továbbképzés képzési terve
docSzakirányú jelentkezési lap

Diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens

Szakfelelős:
Dr. Wickert Irén egyetemi docens; wickert [PONT] iren [KUKAC] szie [PONT] hu 

A szak célja, olyan közszolgálati szakemberek képzése, akik a tanulmányok befejezésével megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés területén, biztosítani tudják az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást, időben és eredményesen tudnak alkalmazkodni az elvárásokhoz.

 
Felvételi követelmények:
A képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.
 
Képzési idő: 3 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

pdfA szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelménye
docSzakirányú jelentkezési lap

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász / Felszámolási és vagyonfelügyeleti speci­a­lis­ta

Szakfelelős:
Dr. Wickert Irén egyetemi docens; wickert [PONT] iren [KUKAC] szie [PONT] hu 

A képzések fő célja a fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel (felszámolással, csődeljárással, vagyonfelügyelettel és végelszámolással), valamint a reorganizációval foglalkozó gazdasági szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a fizetésképtelenségi jogterületen tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú felkészítése.
Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a vállalkozásokkal és egyéb gazdálkodó szervezetekkel szembeni csőd- és felszámolási eljárások során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a folyamatok egésze során meghatározó szerepet betölteni. A szakemberek szakirányú továbbképzése, sokoldalú felkészültségükre alapozva, valamennyi felszámolói névjegyzéken szereplő szervezet számára példaadó szakmai szintet, követendő humánpolitikai tényezőt jelentenek, de a más szervezetekben, pénzintézetekben és vállalkozásokban tevékenykedők számára is fontos szakmai ismeretbővítési lehetőséget ad.
 
Felvételi követelmények:
A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), megszerzett (közgazdász) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 4 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász / Keresztény értékrendű vezető

Szakfelelős
Dr. Köműves Zsolt, adjunktus; komuves [PONT] zsolt [KUKAC] szie [PONT] hu 

Képzés hossza

2 félév

A képzés célja

Vezetni kiváltság és felelősség. Vannak született vezetők; rátermett, alkalmas emberek. Vannak jó századosok, jó ezredesek, jó tábornokok. Egyesek feljebb lépnek a ranglétrán és ott is sikerrel veszik az akadályokat, mások azonban egy következő szinten kudarcot vallanak, mert nem tudják megfelelően kezelni az előttük álló feladatokat. Sokan pedig más területeken kaptak becses ajándékokat Istentől. Ha végiggondoljuk, milyen vezetőket ismerünk meg közelebbről a Bibliában, világos — és bátorító! –, hogy hozzánk hasonlóan valamennyien gyarló emberek voltak. Gondoljunk csak Ézsaiásra, Péterre, Jakabra, Jánosra, Timóteusra…! Hogy miért éppen őket hívta el Isten vezetőnek? Bizonyára voltak olyan tulajdonságaik, akár velük születetten, akár úgy, hogy a vezetés küzdelmes folyamatában munkálta ki bennük Isten, amelyek alkalmassá tették őket erre a feladatra. Természetesen Mindannyian szeretnénk megtalálni azt a helyet, ahová az Úr állított bennünket (Róma 12,4; Hab 2, 1), s megfelelő módon élni azzal a felhatalmazással, amit az Úr „építésre, és nem rombolásra adott.” (2 Kor 13,10)

De mi jellemzi a keresztény értékrendű vezetőket, hogyan gondolkodnak, mi a vezetésük sikerének a záloga esetleg buktatója, mindezt reményeink szerint sikeres vezetők/lelkészek osztják meg velünk, 2 egymásra épülő féléven keresztül. Képzésünk célja magasan kvalifikált, önmagát továbbfejleszteni alkalmas szakemberek képezése, akik képesek tudásukat átadni mind munkatársaik, mind partnereik irányába. Alkalmassá tesszük őket vezetési feladatok kreatív megoldására.

Kompetenciák 

A tanterv felépítése során arra törekedtünk, hogy a képzésben résztvevők szakmai-, módszer-, társas- és személyes kompetenciái egyaránt tudjanak fejlődni, és azok mérhetővé váljanak. A kompetencia központú képzés során a tantervet úgy építjük fel, hogy kiemelt fókusszal jelenjen meg a tréning módszerű, intenzív készségfejlesztés.

Tantárgyak

Vezetés-szervezés, Személyiségelméletek, Keresztény gazdaságtan, Team menedzsment, Személyes menedzsment, Üzleti kommunikáció, Stratégiai menedzsment, 7 szokás tréning

Karrierlehetőségek

A résztvevőket felkészítjük a keresztény értékrend szerinti vezetői szerepvállalásra, amely kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára. Az elméleti és gyakorlati képzési ismeretek révén a hallgatók fejlesztjük abban, hogy képessé váljanak másokat gyógyító és építő módon segíteni és vezetni, csapatokat irányítani, valamint feladatokat, projekteket, intézményeket menedzselni.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 195.000 Ft / félév

Képzési forma

A képzést levelező formában indítjuk.

 
Kapcsolódó letöltés:

Pénzügyi szakközgazdász / specialista

Szakfelelős:
Dr. Varga József, egyetemi tanár; varga [PONT] jozsef [KUKAC] szie [PONT] hu 

A szak célja, hogy pénzügyi szakterületen járatos szakembereket képezzen ki a piacgazdaság számára. Az első két félévben megismertet a legújabb makroökonómiai és vállalatgazdasági ismeretekkel, a továbbiakban pedig szakképesítést nyújt vállalati pénzügyi vezetőknek és közigazgatási (állami és önkormányzati) gazdálkodási, valamint banki szakembereknek.

Felvételi követelmények:
A gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők pénzügyi szakközgazdász szakképzettséget szerezhetnek.
Valamely, alapszakon szerzett oklevéllel rendelkezők pénzügyi specialista szakképzettséget szerezhetnek.

Képzési idő:
4 félév, 2 hetente kéthetente (péntek-szombat)

A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

Kapcsolódó letöltés:
docSzakirányú jelentkezési lap

Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser

A szak célja, hogy a vidékfejlesztési intézményrendszer (önkormányzatok, kormányzati szervek (MVH), a vidékfejlesztés területén dolgozó vállalkozások (pályázatírás, szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztés), civil szerveződések (egyesületek, alapítványok, stb.) számára olyan szakembereket képezzen, amelyek nemcsak ismerik a vidékfejlesztés szerepét és jelentőségét a globális folyamatokban, hanem konkrét ismeretekkel javítani tudják a vidékfejlesztési projektek hatékonyságát különböző térségi szinteken.
 
Felvételi követelmények:
Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser szakon bármely, az agrártudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 2 félév, kéthetente péntek szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök

A szak célja, hogy a vidékfejlesztési intézményrendszer (önkormányzatok, kormányzati szervek (MVH), a vidékfejlesztés területén dolgozó vállalkozások (pályázatírás, szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztés), civil szerveződések (egyesületek, alapítványok, stb.) számára olyan szakembereket képezzen, amelyek nemcsak ismerik a vidékfejlesztés szerepét és jelentőségét a globális folyamatokban, hanem konkrét ismeretekkel javítani tudják a vidékfejlesztési projektek hatékonyságát különböző térségi szinteken.
 
Felvételi követelmények:
Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök szakon az agrártudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett (agrármérnök) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles agrármérnök) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 2 félév, kéthetente péntek szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Térinformatikai menedzser

Szakfelelős:
Dr. Barna Róbert egyetemi docens; barna [PONT] robert [KUKAC] szie [PONT] hu 

A szak célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik kiemelkedően jártasak mind a térinformatika és a menedzsment területen és képesek a térinformatikai jellegű feladatokban, projektekben vezető szerepet betölteni akár piaci, akár közigazgatási területen. A szak a gazdaságtudományi képzési területhez tartozik.

Felvételi követelmények:
Gazdaságtudományok, természettudomány, agrár, műszaki vagy informatika képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.
Megszerezhető szakképzettség: térinformatikai menedzser

Képzési idő: 2 félév, 2 hetente kéthetente (péntek-szombat)

A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

Kapcsolódó letöltés:

Figyelem: Amennyiben már rendelkezik pedagógus szakvizsgával a képzési időbe beszámítjuk a szakvizsga egy teljesített évét! 

A szakirányú továbbképzések tervezett indítási ideje 2021 szeptembere

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 23.

Érdeklődni:

Gyöngyösiné Szabó Judit – központvezető, 06-82/505-825, E-mail: gyongyosine [PONT] szabo [PONT] judit [KUKAC] uni-mate [PONT] hu
Szántóné Tóth Hajnalka – E-mail: szantone [PONT] toth [PONT] hajnalka [KUKAC] uni-mate [PONT] hu

docxJELENTKEZÉSI LAP66.26 KB

ONLINE JELENTKEZÉS

A jelentkezési lapok visszaküldési címe:
gyongyosine [PONT] szabo [PONT] judit [KUKAC] uni-mate [PONT] hu

Postai úton:
Szent István Egyetem (2021. február 1-jétől MATE) Kaposvári Campus Pedagógus-továbbképzési Központ
7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.

 

Lovasterápiás szakember szakirányú továbbképzés ÚJ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: lovasterápiás fejlesztő szakember

Témafelelős: Iváncsik Réka
 
A képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a lovasterápiát mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően (részletezve 4. pont) pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (lovas oktató-edző, gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, különböző szakorvos) együttműködve. A képzésben résztvevők megismerkednek az állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, ezen belül a lovasterápiával, s ennek ágaival (a hippoterápiával, a gyógypedagógiai lovaglással és voltizsálással, lovas pszichoterápiával, illetve a parasporttal). Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a lovas aktivitás beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai munka, a ló szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják a lovas aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelő szakterületen alkalmazhatnak. Ezenkívül betekintést nyernek az állatok viselkedésének tanulmányozásába, a zoopedagógiába, továbbá megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival. A szakember az oklevél megszerzésével önálló lovasterápiás tevékenység elvégzésére jogosult.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 13 kettő/háromhetente péntek és szombat pedagógusképzés
 
A részvétel feltételei:
 • aa) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség az alábbi szakok valamelyikéről: ápolás- és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány, gyógypedagógia, konduktor, pszichológia;

 • ab) vagy általános orvos osztatlan képzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség;

 • b) további feltétel: meglévő díjugrató rajtengedély vizsga (komplex).

 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Lóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés ÚJ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus lóval asszisztált fejlesztőpedagógia területen

Témafelelős: Iváncsik Réka
 
A képzés célja:
A képzés célja a lóval asszisztált aktivitások feltételeivel és azok gyakorlatban való alkalmazásával, a pedagógus (fejlesztő) tevékenységével és a gyermekek személyiségformálásával, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. Olyan szakemberek képzése, akik a lóval asszisztált tevékenységet, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel - gyógypedagógus, gyógytornász, orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus - együttműködve.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a lóval asszisztált tevékenységek hatékony megismerése, a szabályozás követelményeinek gyakorlati alkalmazása, a lovasterapeuta tevékenységének támogatása; és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése.
A képzés célja olyan pedagógus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akiket a szakirányú továbbképzés a lóval asszisztált foglalkozások tervezésére, szervezésére és vezetésére a végzettségüknek megfelelő területen jogosít fel. A képzés nem jogosít fel önálló lovas tevékenység folytatására, munkáját a végzett kizárólag képzett lovasterapeuta mellett végzi.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 13 kettő/háromhetente péntek és szombat pedagógusképzés
 
A részvétel feltételei:
 • aa) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség az alábbi szakok valamelyikéről: óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, tanító, ápolás- és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány
 • ab) vagy tanári szakon (korábban legalább főiskolai tanári szakon) szerzett végzettség és szakképzettség;
  és
 • b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Állatasszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés ÚJ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus állatasszisz-tált fejlesztőpedagógia területen

Témafelelős: Dr. Molnár Marcell István
 
A képzés célja:
Az állatasszisztált aktivitások követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagó-gus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének tá-mogatása érdekében. A képzés célja olyan pedagógus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akiket a szakirányú továbbképzés az állatasszisztált foglalkozások tervezésére, szer-vezésére és vezetésére a végzettségüknek megfelelő területen jogosít fel.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 5–25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat pedagógusképzés
 
A felvétel feltételei:
 • Alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) vagy osztatlan tanárképzésben szerzett pedagógus szakképzettség (óvodapedagógus, vagy tanító, vagy tanár, vagy gyógypedagógus, vagy szociálpedagógus, vagy konduktor, vagy szakoktató, vagy cse-csemő- és kisgyermeknevelő)
 • Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlatot
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok, igazolás a legalább hároméves szakmai gyakorlatról
 
Kapcsolódó letöltés:

Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (digitális médiakommunikáció területen)

Témafelelős: Dr. Barkóczy László
 
A képzés célja:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói készüljenek fel a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására digitális médiakommunikáció területen.
Szerezzenek ismereteket a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen
Témafelelős: Dr. Gombos Péter
 
A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik pedagógiai gyakorlatukban alkalmazzák a képzés során megismert korszerű drámapedagógiai gondolkodásmódot, módszereket és technikákat.
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Fejlesztő biblioterápia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: fejlesztő biblioterapeuta
Témafelelős: Dr. Vörös Klára
 
A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat a fejlesztő biblioterapeuta szaktevékenységeire. A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás és fejlesztő célú felhasználására. A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni az általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 2 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: BA/BSc főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógiai vagy szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus) illetve pszichológia, orvos, szociológia, szociális ápoló szakon szerzett szakképzettség.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Gyógypedagógia alapképzési szak – pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon

Témafelelős: Kátainé dr. Lusztig Ilona

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 150.000 Ft 3 5-25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat Pedagógusképzés
 

Részvétel feltétele: gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. 

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok

 

Kapcsolódó letöltés:

Gyógypedagógia alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Témafelelős: Gelencsérné dr. Bakó Márta

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára. 

 

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 150.000 Ft 3 5-25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat Pedagógusképzés
 

Részvétel feltétele: gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. 

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok

 

Kapcsolódó letöltés:

Gyógypedagógia alapképzési szak – logopédia szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyógypedagógus, logopédia szakirányon

Témafelelős: Dr. Szili Katalin

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

 

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 150.000 Ft 4 5-25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat Pedagógusképzés
 

Részvétel feltétele:

 1. gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél;
 2. alkalmassági vizsgán való sikeres megfelelés (részletes tájékoztató a http://www.pk.ke.hu/gyogypedagogiai-intezet/beszedalkalmassagi ) oldalon

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok

 

Kapcsolódó letöltés:

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen
Témafelelős: Szirányi Margit
 
A képzés célja:
A képzés célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, amellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
Részvétel feltétele: Óvodapedagógus és tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (kaposvári és budapesti – Független Pedagógiai Intézet – képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus kora gyermekkori intervenció szakterületen
Témafelelős: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
 
A képzés célja:
az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, a kisgyermekek napközbeni ellátása és a kora gyermekkori intervencióban érintett szakemberek együttműködése területén. Kiemelten hangsúlyos a családdal kapcsolatos szemlélet formálása, a családi szféra társadalmi jelentőségének és prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, továbbá a családok támogatása a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Cél, hogy résztvevők – saját kompetenciahatáraik betartásával – minél korábbi életkorban felismerjék az eltérő, megkésett fejlődést, tudják hová kell a gyermeket irányítani, megismerjék a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek intézményen belüli és ágazatközi kooperációban történő együttműködését, az interdiszciplináris team tevékenységét, a szabályozott továbbküldési utakat, képesek legyenek a szülőkkel és az intervencióban érintett minden szereplővel hatékonyan kommunikálni.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógusképzés
 
Részvétel feltétele: csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon szerzett szakképzettség és/vagy óvodapedagógus alapképzésben, illetve óvodapedagógus főiskolai képzésben szerzett szakképzettség, min. 3 év szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak (kaposvári képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: köznevelési mestervezető
Témafelelős: Dr. Podráczky Judit

A képzés célja:

 • a már vezetői gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára - olyan képzési lehetőség biztosítása, melynek során a folyamatosan átalakuló rendszerben való eligazodást és a sikeres vezetői teljesítményt megerősítő, támogató ismeretekkel, tudással és új kompetenciákkal felvértezett intézményvezetők állnak a köznevelés rendszerének szolgálatába;
 • a köznevelési intézmények vezetői számára szélesíteni azt a továbbképzési kínálatot, melyet a pedagógusok kötelező továbbképzésének keretében elérhetnek.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 2 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 

Részvétel feltétele:

 • Pedagógus képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél;
 • az alábbi képzések valamelyikén szerzett pedagógus-szakvizsga
  • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  • pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • valamint a köznevelés területén, illetve a köznevelés irányítási rendszerében legalább egy vezetői ciklusban eltöltött „vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat.

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, továbbá pedagógus szakvizsgát és közoktatási vezetői/ intézményvezetői szakképesítést igazoló oklevél.

Kapcsolódó letöltés:
pdfA szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye210.74 KB
xlsA szakirányú továbbképzés képzési terve42.50 KB

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (kaposvári képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (budapesti képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
Kapcsolattartó: Juhász Ildikó (intezet [KUKAC] fupi [PONT] hu)
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
 
Témafelelős: Dr. Kontra József
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:

A közoktatási rendszerünk fejlődésében az elmúlt években erőteljesen jelennek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó ismeretek és gyakorlati eljárások. A pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések továbbra is fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Fontos, hogy ezeken a képzéseken olyan tudásra tegyenek szert, amellyel részt tud vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában; új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógusképzés
 
 
Részvétel feltétele:
 • Tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 • Egyetemi szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (a választáson alapuló ismeretkör feltüntetése a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján az oklevél záradékában történik)
 
Témafelelős: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
Választható ismeretkörök:
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat Pedagógusképzés
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása.
 
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett ismertek mellé olyan új ismertek megszerzésére törekednek, amelyek elengedhetetlenek a pedagógusok társadalomismereti tájékozottságához. Legyenek birtokában a nevelési – oktatási intézmények, mint rendszerek működésével kapcsolatos új információknak. Sajátítsák el az oktatás során megújult módszereket, ismerteket, a különböző fejlesztő – terápiák, foglalkozások szervezését, vezetését. Ismerjék a kisiskolás korosztály speciális szükségleteit, a képességdeficitek diagnosztikáját és fejlesztéshez szükséges módszereket, eszközöket.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta két alkalommal péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele:
egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, az alábbi területek valamelyikén: óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, gyógypedagógiai alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány vagy logopédia szakirány vagy pszicho pedagógia szakirány, tanári mesterképzési szak. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat
 
 
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:
 

Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzés

JELENTKEZÉSI LAP letöltése

A képzési idő: 2 félév, levelező tagozaton
Az előírt követelmények teljesítése után a hallgató műveltségterületi betétlapot kap, mely a műveltségterületének megfelelő tantárgy 1–6. osztályban történő tanítására jogosítja (a tanító oklevéllel együtt érvényes).
A képzés önköltséges: 150.000 Ft/félév

Hirdetett műveltségterületek:

 • angol nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • német nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • testnevelés
 • matematika
 • természetismeret
 • informatika
 • magyar
 • technika és életvitel
 • ének-zene
 • ember és társadalom
 • vizuális nevelés
A műveltségi területek minimum 5 fő jelentkezése/beiratkozása esetén indulhatnak.
A képzés részidős hallgatói jogviszonyban történik, szeptemberi kezdéssel (a jelentkezést követően a további tudnivalókról tájékoztató levelet küldünk).
A képzés szigorlattal és záródolgozattal zárul.
A műveltségi területek konzultációi levelezős munkarendben történnek, a konzultációs időpontokat általában péntek és/vagy szombati időpontokban, a csoporttal történő egyeztetés alapján határozzuk meg.
 

Művészetmenedzsment

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: művészeti menedzser
 
A felvétel feltétele:
 
Felsőfokú végzettség: A képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel – BSc, BA – rendelkezők vehetnek részt.
 
A képzés időtartama, ütemezése: 3 félév, kéthetente péntek-szombat
 
Költségtérítés összege: 130.000 Ft/félév
 
Érdeklődni:
Hetesi Anita
kari adminisztrátor
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
Dékáni Hivatal
82/502-500/4001 mellék
hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu
 
Kapcsolódó letöltés:

Információ a Pedagógiai Kar képzéseiről:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit
Beosztás: központvezető
Telefonszám: 06 82/505-800 02652 mellék
Iroda: Tanügyi épület 23.

Név: Szántóné Tóth Hajnalka
Beosztás: tanársegéd
Telefonszám: 06 82/505-800 02654 mellék
E-mail cím: szantone [PONT] toth [PONT] hajnalka [KUKAC] uni-mate [PONT] hu
Iroda: Tanügyi épület 23. (hétfőn, szerdán délelőtt)

A Gazdaságtudományi Kar képzéseiről további információ kérhető:
Név: Horváthné Dr. Kovács Bernadett
Beosztás: mb. oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
Telefonszám: 06 82/505-800 3500 mellék
E-mail cím: horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu
Iroda: Új Tanügyi épület 227.

A Tanító szak-műveltségterületi képzéseiről további információ kérhető:
Név: Borné Péter Orsolya
Beosztás: kari titkárnő
Telefonszám: 06 82/505-800 5000 mellék
E-mail cím: borne [PONT] peter [PONT] orsolya [KUKAC] szie [PONT] hu
Iroda: PK Dékáni Hivatal

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat