fbpx

Osztatlan képzések

A többciklusú képzés bevezetését követően néhány szakon egységes, osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezők, ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. Az egységes, osztatlan képzés a mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10 félév.

Agrármérnök O

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
300 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:

Agrár képzési terület általános követelményei szerint.

Kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. egy idegen nyelv(2) v. szakmai előkészítő tárgy(3).

(1) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(2) Választható nyelvek: angol, német.
(3) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
 
Képzési idő: 10 félév
 

Főbb ismeretkörök:
természettudományos és mérnöki alapismeretek: termelésélettan, alkalmazott növényfiziológia, alkalmazott biokémia, alkalmazott genetika, alkalmazott talajtan

szakmai törzsanyag:

növénytudományi ismeretek:

integrált szántóföldi növénytermesztés, integrált kertészeti termesztés, növényi biotechnológia, tápanyag-gazdálkodás és öntözéses gazdálkodás, termelésszervezés;

állattudományi ismeretek:

populációgenetika és szaporításbiológia, tenyésztésszervezés, takarmánygazdálkodás, állati termékminősítés;

gazdasági és humán ismeretek:

marketing, ágazati ökonómia, vállalkozás- és project menedzsment, vezetési ismeretek;

környezet és minőségbiztosítási ismeretek:

minőségbiztosítás, környezet- és tájgazdálkodás

kötelezően választható ismeretkörök:

kommunikáció, logisztika, kutatásmódszertan, idegen nyelven szakmai kommunikációs készség

szakmai gyakorlatok

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles agrármérnök

A szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A képzés célja agrármérnökök képzése, akik a szakmai, társadalmi, közösségi elvárásoknak sokoldalúan képesek megfelelni. Az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A szakon végzettek képesek és alkalmasak a termékpálya szemléletű, jó minőségű mezőgazdasági termékek előállítására, szakértői és szaktanácsadási feladatok végzésére, kutatási feladatokban való részvételre. A sokoldalú gyakorlati és elméleti ismerettel rendelkező agrármérnököknek elsősorban az agrárium egyes ágazatainak termelő üzemei, egyéni és társas vállalkozásai, valamint multinacionális vállalatok kínálnak elhelyezkedési lehetőséget. Mindezek mellett állami szektorban a szakigazgatási szervek, kormányhivatalok, agrárgazdasági kamarák is várják a jól képzett fiatal szakembereket.

Színművész O

Képz. szint: osztatlan képzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 10

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
950 000 Ft/félév
 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felvételi vizsga három szakaszból áll.
Az első szakasz: alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.
A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgára az alábbiakból kell felkészülni:
- legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől,
- 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus drámából, 2 szabadon választott műből),
- 5 népdal
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
A második - harmadik felvételi szakasz: a gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

 

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:
1. A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. ( A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont)
2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójában max. 100 pont szerezhető.

Felvételi időpont:
2021. április 19. – 2021. július 2. (A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.)
1. szakasz: alkalmassági vizsga,
2. szakasz: gyakorlati rostavizsga első forduló.
3. szakasz: gyakorlati rostavizsga második forduló.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető

 

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat