fbpx

Felsőoktatási szakképzések

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a felsőfokú szakképzéseket 2013 őszétől felsőoktatási szakképzések váltják fel.

Egyetemünkön 2013. szeptemberétől az alábbi szakokon indít felsőoktatási szakképzéseket, amelyek a korábbi felsőfokú szakképzési szintnek megfelelő szakképesítést adnak.  A szakképzés utáni, azonos besorolási szakon történő továbbtanulás esetén hallgatóink a szakképzésben megszerzett kreditekből 90 kreditet továbbvihetnek a BSc/BA alapkézésre is.

A felsőoktatási szakképzés legfőbb jellemzői:

 • Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít, de a megszerzett oklevél önálló végzettségi szintet nem ad.
 • A felsőoktatási szakképzések képzési programját az intézmények dolgozzák ki.
 • felsőoktatási szakképzés moduláris felépítésű.
 • Képzés megvalósítható nappali-, levelező- és távoktatási tagozat keretében.
 • Képzési idő 4 oktatási félév, melyből egy félév összefüggő szakmai gyakorlat.

Új szakokkal bővül a képzési paletta a Kaposvári Campuson, mivel a Szent István Egyetem más Campusain korábban már akkreditált képzéseit kihelyezett képzésekként hirdetheti meg.

Új, népszerű szakokkal erősít a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Kara. Az egyetemi integráció lehetőséget nyújt olyan kihelyezett képzések indítására, mint az országosan is rendkívül népszerű gazdálkodási és menedzsment szak. Emellett többek között informatikai képzési területtel is bővül az oktatási portfólió, de új mesterszakokra is jelentkezhetnek a felvételizők.

Ménesgazda

felsőoktatási szakképzés • nappali tagozat • 4 félév • 120 kredit

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
200 000 Ft/félév
 

A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése:
szakképzettség: ménesgazda

Szakleírás:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan lovas szakemberek képzése, akik képesek a mikro, kis- és középvállalkozások lovas létesítményeinek, méneseknek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Megtervezik, majd irányítják a tenyésztési munka folyamatát, koordinálják a létesítmény napi feladatait, szükség szerint maguk is képesek azt elvégezni. Ismerik a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, megteremtik a korszerű és piacképes lótartás feltételeit. Tevékenyen részt vesznek a lovak tenyészszemlékre, teljesítményvizsgákra történő felkészítésében. A szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában közreműködnek a létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az adminisztratív munkában.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A ménesgazda felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzés a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint megszervezhető felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, lovarda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél (magyarországi ménes, mesterséges termékenyítő állomás, sportklub) is.

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:
A felsőoktatási szakképzésre csak az vehető fel, akinek egészségügyi alkalmassági vizsgálata során bebizonyosodott, hogy az élő állattal, lóval való biztonságos munkavégzésének akadálya nincs. 

Mezőgazdasági

felsőoktatási szakképzés • nappali és levelező tagozat • 4 félév • 120 kredit

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
200 000 Ft/félév
 

A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése:
szakképzettség: felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens
A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A gyakorlati képzés a felsőoktatási szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél szerezhető meg.
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra.

Gazdálkodási és menedzsment (Új képzés!)

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

Kompetenciák          

sikeres menedzselés elméleti és gyakorlati ismeretei, vállalkozások folyamatainak tervezése, szerveze, döntés-előkészítés, vállalkozás üzleti tervkészítési folyamata

Tantárgyak

vezetés-szervezés alapjai, kis- és középvállalkozások menedzsmentje, pénzügyek, vállalatgazdaságtan, projektmenedzsment, minőségmenedzsment

Karrierlehetőségek

közgazdász asszisztens, controlling asszisztens, HR asszisztens, marketing- és pr-ügyintéző, pénzügyi asszisztens

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. 

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Gazdaságinformatikus (Új képzés!)

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit.

Kompetenciák          

A gazdálkodás és annak alrendszereinek informatikai támogatására képes. A gazdálkodással kapcsolatos szolgáltató és elemző munkát segíti. Informatikai hálózatok, szoftverek és adatbázisok tervezésére, szervezésére, üzemeltetésére képes.

Tantárgyak

analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, statisztika, operációkutatás, számítástudomány,  gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, vezetés és szervezés, jog, számvitel, kontrolling); vállalati architektúra, szoftvertechnológia, adatbázisok, programozás, rendszerfejlesztés, informatikai biztonság, információmenedzsment, infrastruktúra-menedzsment, üzleti intelligencia, minőség, audit

Karrierlehetőségek

Végzett gazdaságinformatikus-asszisztensként Adatbázis-tervező- és üzemeltető,  Rendszergazda, Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető, Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető, Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus, Számítógéphálózat- és rendszertechnikus pozíciókba jelentkezhetsz.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni.

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Kereskedelem és marketing

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

A szakra jelentkezők három szakirányból választhatnak:
 • kereskedelmi szakirány
 • marketingkommunikáció szakirány
 • kereskedelmi logisztika szakirány

Kompetenciák          

Problémafelvetés, megalapozott koncepciók kidolgozása, problémamegoldás, projekt-szemláletű oktatás és feladatmegoldás, csapatmunka. Együttmködés termelő, kereskedelmi vállalatokkal és non-profit szervezetekkel. Erősen gyakorlatorientált képzési fókusz. Modern, szakmai igények alapján összeállított szakírányok választhatók marketing és kereskedelmi fókusszal.

Tantárgyak

Mikroökonómia, makroökonómia, vállalatgazdaságtan, marketing, kereskedelmi és értékesítési ismeretek, logisztika, marketingstartégia, fogyasztói magatartás, áru- és minőségmenedzsment, PR.

Karrierlehetőségek

A hazai- és nemzetközi vállalati környezet, valamint a közszféra is valós elhelyezkedési lehetőséget kínál munkatársi szinten egyaránt, emellett a szakmai ismeretanyag magabiztos alapja lehet egyéni vállalkozás indításának is.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 195000 Ft/Ffélév

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Pénzügy és számvitel

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására.

A szakra jelentkezők három szakirányból választhatnak:

 • államháztartási szakirány
 • pénzintézeti szakirány
 • vállalkozási szakirány

Kompetenciák

A munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodnak, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethosszig tartó tanulást is.

Tantárgyak

Közgazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia); Üzleti ismeretek (vállalatgazdaságtan, marketing, Európai Uniós ismeretek); Számviteli szakmai ismeretek (vezetői számvitel); Pénzügyi szakmai ismeretek (pénzügytan, adózási ismeretek, bankismeretek, költségvetési pénzügyek)

Karrierlehetőségek

Választott szakiránytól függően felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens, felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens, felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens végzettséggel énzügyi ügyintéző számviteli ügyintéző,  üzleti jellegű szolgáltatási ügyintéző, adó- és illetékhivatali ügyintéző, társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző, könyvelő (analitikus) munkaköröket tölthetsz be.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 195.000 Ft/félév

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat