fbpx

Duális képzések

A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.b. pont tartalmazza. Eszerint:

„duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.”

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.
A Kaposvári Egyetem a 2020/2021. tanévre agrár és gazdaságtudományok képzési területen alap- és mesterszakokon is indít duális képzési formában szakokat.
 
A duális alapképzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, a mesterszakon 4 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet pedig a gyakorló helyen. A duális képzés javasolt részletes időtervei az alábbi linkeken érhetők el:
 
Az Agrár- és Környezettudományi Kar időtervei:

A Gazdaságtudományi Kar képzéseinek időterve:

 

A pontos gyakorlati időszakok és beosztás a hallgatói munkaszerződésben kerül rögzítésre, az egyetemi időbeosztással és a partnerszervezetek igényeivel összhangban.

A hallgatót a munkavégzésért jogszabályban rögzített díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet a képzés teljes ideje alatt.

Ez 2020. évtől a minimálbér 65%-át (104.650 Ft) jelenti havonta.

A duális képzéses formából mind a hallgató, mind a vállalat kötelezettség nélkül kiléphet, a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások szerint. Ebben az esetben a hallgató a „normál” nem duális formában folytathatja a szakon elkezdett tanulmányait.

 

Utoljára frissítve: 2020. augusztus 04.

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2020. évi felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll:

 1. állami általános felvételi eljárásból, mely megegyezik a „hagyományos” (azaz a nem duális formában hirdetett) alapképzési szakra történő felvételi eljárással, és
 2. vállalati felvételi szakaszból.

A felvételi tájékoztatóban a „hagyományos” alapszakok mellett lábjegyzetben feltüntetésre került, amennyiben az adott alapszak duális formában is indul.

A jelentkezés menete a következő: a jelentkező az állami felvételi eljárásban benyújtja jelentkezését a duális formában is meghirdetett szakra (felvételi eljárás 1. szakasza).

A jelentkezési határidő: 2020. február 15.

Amennyiben a jelentkező duális szakra szeretne felvételt nyerni, akkor a felsőoktatási intézménybe jelentkezéssel párhuzamosan fel kell vennie a kapcsolatot az adott szakra hallgatót fogadó partnerszervezettel (egyidejűleg több céghez is lehet jelentkezni). A partnerek közül a jelentkező választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at.

Az Egyetemmel szerződött szervezetek profiljáról, tevékenységéről, elérhetőségeiről, stb. az egyetemi honlapon és a vállalati weboldalakon lehet tájékozódni. Az együttműködő szervezetek listája a Partnerszervezetek menüpontban, karok szerinti bontásban találhatók.

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi eljárásban (felvételi eljárás 2. szakasza). A vállalati felvételi eljárás részletei (időpontja, helye, módja, kapcsolatfelvételi lehetőségek stb.) ugyancsak a partnerszervezet saját honlapján, valamint az egyetemi honlapon érhetők el.

Ezt követően a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítási határidőt megelőzően, de legkésőbb 2020. június 30-ig tájékoztatja a jelentkezőket és az egyetemet a kiválasztás eredményéről.

A jelentkezőnek – a sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárás ismeretében – ideje és lehetősége marad, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a ponthatár megállapítás időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosítsa. A jelentkezési sorrend változtatásának várható időpontja: 2019. július 10.

A sikertelen vállalati felvételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást és nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.

A duális partnerszervezeteknek lehetőségük van az állami általános és a pótfelvételi eljárást követően is vállalati pótfelvételi eljárást szervezni. Ezek módját, időpontját és helyszínét a partnerszervezetek tájékoztatói tartalmazzák és/vagy az adott partnerszervezeti kapcsolattartónál lehet érdeklődni.

A 2020/2021. tanév őszi félévében induló duális képzések esetén a hallgatói munkaszerződéseket legkésőbb szeptember 30-ig kell megkötni.

Utoljára frissítve: 2020. augusztus 04.

Az Agrár- és Környezettudományi Karon duális képzési formában hirdetett szakok a 2020/2021. tanévben

A 2020/2021. tanévben a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karán két alapképzési és két mesterképzési szakra lehet duális képzési formában jelentkezni, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában.

 • Mezőgazdasági mérnöki BSc szak – képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 40 fő.
 • Természetvédelmi mérnöki BSc szak – képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő.
 • Állattenyésztő mérnöki MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő
 • Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő.

 

A Gazdaságtudományi Karon duális képzési formában hirdetett szakok a 2020/2021. tanévben

A 2019/2020. tanévben a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán három alapképzési és három mesterképzési szakra lehet duális képzési formában jelentkezni, állami és önköltséges finanszírozási formában egyaránt.

 • Kereskedelem és marketing BSc szak – képzési idő 6+1félév. Duális képzésre tervezett létszám a szakon: 3 hallgató.
 • Pénzügy és számvitel BSc szak – képzési idő 6+1 félév. Duális képzésre tervezett maximális létszám a szakon: 17 hallgató.
 • Vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak – képzési idő 6+1 félév. Duális képzésre tervezett maximális létszám a szakon: 10 hallgató.
 • Pénzügy MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre tervezett maximális létszám: 15 hallgató;
 • Regionális és környezeti gazdaságtan MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre maximálisan tervezett létszám: 10 hallgató;
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre maximálisan tervezett létszám a szakon: 10 hallgató.
Utoljára frissítve: 2020. augusztus 06.
Az alábbiakban szakonként ismertetjük a duális képzéseink partnerszervezeteinek listáját, ahol a hallgatók gyakorlati képzési idejüket tölthetik. Megtalálható a szervezetek elérhetősége, amelyen további formációk kérhetőek a jelentkezés módjáról.
 

Agrár- és Környezettudományi Kar

Mezőgazdasági mérnöki BSc
 

Felvehető hallgatók száma összesen: 30 fő

Agrárcenter Mezőgazdasági Zrt.

Balogh Csaba
cégcsoport vezető
balogh [PONT] csaba [KUKAC] tih [PONT] t-online [PONT] hu 
30/455-1199
Felvehető hallgatók száma: 5 fő

Agrária Mezőgazdasági Zrt.

Jusztusz Bettina
főkönyvelő
agraria [KUKAC] kapos-net [PONT] hu 
20/578-3930
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Agrofeed Kft.

http://www.agrofeed.hu/  
Dr. Rigó Eszter
receptgazdálkodási osztályvezető
eszter [PONT] rigo [KUKAC] agrofeed [PONT] hu 
30/620-8474
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Agro-Produkt Kft.

Dr. Kemény Gábor
ügyvezető
gabor [PONT] kemeny [KUKAC] agroprodukt-paszto [PONT] hu
30/866-4939
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Agroprodukt Zrt.

Lukács Józsefné
humánpolitikai osztályvezető
jozsefne [PONT] lukacs [KUKAC] agroprodukt [PONT] bonafarm [PONT] hu
70/450-5562
89/511-212
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Bábolna Brojler Kft.

http://brojler.hu/  
Vörös Gábor Imre
ügyvezető
vorosgabor [KUKAC] brojler [PONT] hu  
30/746-1150
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Bábolna Tetra Kft.

http://babolnatetra.com/  
Orbán Attila
igazgató
orbanattila [KUKAC] babolnatetra [PONT] com 
95/345-004
Felvehető hallgatók száma: 3 fő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/b-babolna-takarmany-kft/
Czompó Krisztián
receptgazdálkodási vezető
krisztian [PONT] czompo [KUKAC] btakarmany [PONT] bonafarm [PONT] hu 
20/914-0950
34/557-066
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Bos-Frucht Agrárszövetkezet

Egyedné Lewandowski Havaska
HR vezető
lewandowski [PONT] havaska [KUKAC] fino [PONT] hu 
82/529-134
Felvehető hallgatók száma: 3 fő

Bóly Zrt.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/boly-zrt/

Bitte Andrea
munkaügyi előadó
andrea [PONT] bitte2 [KUKAC] boly [PONT] bonafarm [PONT] hu
70/647-5670
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Claessens Kft.

Vereczkey Nóra
nora [PONT] vereczkey [KUKAC] claessens-group [PONT] eu
+36 30/905-2346
+36 82/553-600
claessens-group.eu
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Dalmand Zrt.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/dalmand-zrt/  
Bitte Andrea
munkaügyi előadó
andrea [PONT] bitte2 [KUKAC] boly [PONT] bonafarm [PONT] hu  
70/647-5670
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt.

http://www.dpmgrt.hu/  
Bán Róbert
termelési vezérigazgató-helyettes
ban [PONT] robert [KUKAC] dpmgrt [PONT] hu 
20/459-7564
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.

Vajda Johanna
HR asszisztens
vajda [PONT] johanna [KUKAC] gallus [PONT] hu
+36-70-934-2698
88/224-118
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Hubertus Agráripari Bt.

http://www.hubertus.hu/
Kavas Mariann
pézügy-számviteli vezető
marianna [PONT] kavas [KUKAC] hubertus [PONT] hu
06 85 560 918
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Sárvári Mezőgazdasági Zrt.

http://www.mezort.hu/sarvarceg.html  
Samu László
vezérigazgató-helyettes
samul [KUKAC] mezort [PONT] hu 
95/321-501
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Természetvédelmi mérnöki BSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 3 fő

Herman Ottó Intézet

http://www.hoi.hu/  
Csiharné Jerola Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

csiharne [PONT] jerola [PONT] zsuzsanna [KUKAC] hoi [PONT] hu
+36 30/409-5045
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

 

Mocz és Társa Magánerdészet Kft.

http://www.moczerdeszet.hu/  
Huszics Ferencné
gazdasági vezető
huszicsnevali [KUKAC] moczerdeszet [PONT] hu 
70/600-9273
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Állattenyésztő mérnöki MSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 10 fő

Agroprodukt Zrt.

Lukács Józsefné
humánpolitikai osztályvezető
jozsefne [PONT] lukacs [KUKAC] agroprodukt [PONT] bonafarm [PONT] hu
70/450-5562
89/511-212
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Bábolna Tetra Kft.

http://babolnatetra.com/  
Orbán Attila
igazgató
orbanattila [KUKAC] babolnatetra [PONT] com 
95/345-004
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/b-babolna-takarmany-kft/
Czompó Krisztián
receptgazdálkodási vezető
krisztian [PONT] czompo [KUKAC] btakarmany [PONT] bonafarm [PONT] hu 
20/914-0950
34/557-066
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Bóly Zrt.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/boly-zrt/

Bitte Andrea
munkaügyi előadó
andrea [PONT] bitte2 [KUKAC] boly [PONT] bonafarm [PONT] hu
70/647-5670
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Claessens Kft.

Vereczkey Nóra
nora [PONT] vereczkey [KUKAC] claessens-group [PONT] eu
+36 30/905-2346
+36 82/553-600
claessens-group.eu
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Dalmand Zrt.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/dalmand-zrt/  
Bitte Andrea
munkaügyi előadó
andrea [PONT] bitte2 [KUKAC] boly [PONT] bonafarm [PONT] hu  
70/647-5670
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.

Vajda Johanna
HR asszisztens
vajda [PONT] johanna [KUKAC] gallus [PONT] hu
+36-70-934-2698
88/224-118
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 9 fő

Agrofeed Kft.

http://www.agrofeed.hu/  
Dr. Rigó Eszter
receptgazdálkodási osztályvezető
eszter [PONT] rigo [KUKAC] agrofeed [PONT] hu 
30/620-8474
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Agroprodukt Zrt.

Lukács Józsefné
humánpolitikai osztályvezető
jozsefne [PONT] lukacs [KUKAC] agroprodukt [PONT] bonafarm [PONT] hu
70/450-5562
89/511-212
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/b-babolna-takarmany-kft/
Czompó Krisztián
receptgazdálkodási vezető
krisztian [PONT] czompo [KUKAC] btakarmany [PONT] bonafarm [PONT] hu 
20/914-0950
34/557-066
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Bóly Zrt.

Bitte Andrea
Személyügyi és képzési ügyintéző
70/647-5670
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Claessens Kft.

Vereczkey Nóra
nora [PONT] vereczkey [KUKAC] claessens-group [PONT] eu
+36 30/905-2346
+36 82/553-600
claessens-group.eu
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Dalmand Zrt.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/dalmand-zrt/  
Bitte Andrea
munkaügyi előadó
andrea [PONT] bitte2 [KUKAC] boly [PONT] bonafarm [PONT] hu  
70/647-5670
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.

Vajda Johanna
HR asszisztens
vajda [PONT] johanna [KUKAC] gallus [PONT] hu
+36-70-934-2698
88/224-118
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Gazdaságtudományi Kar

Kereskedelem és marketing BSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 5 fő

MCS Vágóhíd Zrt.

Bürge Judit
junior HR üzleti partner
judit [PONT] burge [KUKAC] bonafarm [PONT] hu
70/198-0667
mcs.hu
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

 

Kapos Ternero Kft.

http://kaposternero.hu/index.html  
Szabó Kinga
irodavezető
ternero [KUKAC] t-online [PONT] hu 
82/510-299
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Hubertus Agráripari Bt.

http://www.hubertus.hu/
Kavas Mariann
pézügy-számviteli vezető
marianna [PONT] kavas [KUKAC] hubertus [PONT] hu
06 85 560 918
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Pénzügy és számvitel BSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 9 fő

MCS Vágóhíd Zrt.

Bürge Judit
junior HR üzleti partner
judit [PONT] burge [KUKAC] bonafarm [PONT] hu
70/198-0667
mcs.hu
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

Kapos Holding Zrt.

http://www.kaposholding.hu/holding/  
Kovács Szilvia
pénzügyi-számviteli vezető
kovacs [PONT] szilvia [KUKAC] kkh [PONT] hu 
82/527-710
30/185-0575
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Videoton Elektro-Plast Kft.

Boros Mária
képzési munkatárs
boros [PONT] maria [KUKAC] vtep [PONT] videoton [PONT] hu
82/502-124
https://www.vtep.videoton.hu
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Hubertus Agráripari Bt.

http://www.hubertus.hu/
Kavas Mariann
pézügy-számviteli vezető
marianna [PONT] kavas [KUKAC] hubertus [PONT] hu
06 85 560 918
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

http://www.investment.hu/  
Gergó Viktória
titkárságvezető
info [KUKAC] investment [PONT] hu 
30/216-7878
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Somogy Megyei Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy  
Jobban-Radó Ildikó
képzésszervező
jobban-rado [PONT] ildiko [KUKAC] somogy [PONT] gov [PONT] hu 
82/502-663
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

TÁJÉKOZTATÓ

Kaposvár megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Vörös Katalin
titkársági ügyintéző
voros [PONT] katalin [KUKAC] kaposvar [PONT] hu
82/501-501/753-as mellék
kaposvar.hu
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

TÁJÉKOZTATÓ

Vidékfejlesztési agrármérnök BSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 2 fő

Herman Ottó Intézet

http://www.hoi.hu/ 
Csiharné Jerola Zsuzsanna
igazgatóhelyettes
csiharne [PONT] jerola [PONT] zsuzsanna [KUKAC] hoi [PONT] hu
+36 30/409-5045
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Somogy Megyei Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy  
Jobban-Radó Ildikó
képzésszervező
jobban-rado [PONT] ildiko [KUKAC] somogy [PONT] gov [PONT] hu 
82/502-663
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

TÁJÉKOZTATÓ

 

Pénzügy MSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 4 fő

Hubertus Agráripari Bt.

http://www.hubertus.hu/
Kavas Mariann
pézügy-számviteli vezető
marianna [PONT] kavas [KUKAC] hubertus [PONT] hu
06 85 560 918
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

MCS Vágóhíd Zrt.

Bürge Judit
junior HR üzleti partner
judit [PONT] burge [KUKAC] bonafarm [PONT] hu
70/198-0667
mcs.hu
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

MTOK Magyar Oktatási Központ Kft.

Solymosi Viktor
ügyintéző
solymosi [PONT] viktor [KUKAC] gmail [PONT] com
0630 9118896
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

TÁJÉKOZTATÓ

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 2 fő

 

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

http://www.investment.hu/  
Gergó Viktória
titkárságvezető
info [KUKAC] investment [PONT] hu 
30/216-7878
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

MTOK Magyar Oktatási Központ Kft.

Solymosi Viktor
ügyintéző
solymosi [PONT] viktor [KUKAC] gmail [PONT] com
0630 9118896
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

TÁJÉKOZTATÓ

 

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

Felvehető hallgatók száma összesen: 5 fő

Fino Food Kft.

http://www.fino.hu/  
Egyedné Lewandowski Havaska
HR vezető
lewandowski [PONT] havaska [KUKAC] fino [PONT] hu 
82/529-134
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

Kapos Ternero Kft.

http://kaposternero.hu/index.html  
Szabó Kinga
irodavezető
ternero [KUKAC] t-online [PONT] hu 
82/510-299
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

MCS Vágóhíd Zrt.

Bürge Judit
junior HR üzleti partner
judit [PONT] burge [KUKAC] bonafarm [PONT] hu
70/198-0667
mcs.hu
Felvehető hallgatók száma: 2 fő

MTOK Magyar Oktatási Központ Kft.

Solymosi Viktor
ügyintéző
solymosi [PONT] viktor [KUKAC] gmail [PONT] com
0630 9118896
Felvehető hallgatók száma: 1 fő

TÁJÉKOZTATÓ

 

Partnerszervezeteink évenkénti bontásban

2015 | 2016 | 2017 | 2018

 

Utoljára frissítve: 2020. november 06.

Tisztelt Leendő Partnerünk!

A Kaposvári Egyetem agrár (a) és gazdaságtudományok (gt) képzési területen 2020 szeptemberétől is tervezi duális képzéseinek indítását, az alábbi alap- és mesterszakokon:

 • Mezőgazdasági mérnöki BSc (a)
 • Természetvédelmi mérnöki BSc (a)
 • Pénzügy és számvitel BSc (gt)
 • Kereskedelem és marketing BSc (gt)
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc (a)
 • Állattenyésztő mérnöki MSc (a)
 • Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc (a)
 • Pénzügy MSc (gt)
 • Regionális és környezeti gazdaságtan MSc (gt)
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc (a)

Képzéseinkkel kapcsolatos érdeklődését megtisztelőnek tartjuk, amennyiben partnervállalatként szeretne bekapcsolódni hallgatóink gyakorlatorientált képzésébe, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken. Észrevételeikkel, javaslataikkal forduljon hozzánk bizalommal!

Az agrár képzési alap- és mesterszakjai esetében (a Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc és MSc kivételével):

Agrár- és Környezettudományi Kar
Dr. Áprily Szilvia, duális képzési kapcsolattartó
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu
+36 82/505-800 (2008 mellék)

A vidékfejlesztési agrármérnöki BSc és MSc, valamint a gazdaságtudományok képzési terület szakjai esetében:
Gazdaságtudományi Kar
Dr. Olsovszkyné Dr. Némedi Andrea duális képzési koordinátor
olsovszkyne [PONT] nemedi [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu
+36 82/505-800 (3005 mellék)

 

Utoljára frissítve: 2020. október 23.
© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat