fbpx
2020. szeptember 17.

Elismerték szakmai munkájukat

 handshake

A Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Karának három, és a Pedagógiai Karának egy oktatója is magas rangú állami elismerésben részesült. A díjak odaítéléséről Prof. Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter döntött, elismerve ezzel a Karok munkatársainak kiemelkedő szakmai tevékenységét.

 

06 12 1A miniszteri döntés értelmében Dr. Parádi-Dolgos Anett, a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, intézetigazgatója Szent-Györgyi Albert-díjat vehet át. A Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munka, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenység elismeréséért adományozható. Évente legfeljebb öt kitüntetés ítélhető oda.

Dr. Parádi-Dolgos Anett oktatóként és oktatásszervezőként nagymértékben hozzájárult a Kaposvári Egyetemen folyó felsőoktatási munka színvonalának emeléséhez. A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Pénzügy és Számvitel Intézet egyetemi docense, intézetigazgatója, szakfelelős és több tantárgy tantárgyfelelős oktatója. 2003 óta folyamatosan részt vesz előadóként és szemináriumok vezetőjeként az oktatásban. Iskolateremtő munkásságának eredménye a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában témavezetőként és társ-témavezetőként jelentős számú doktorandusz és doktorjelölt hallgató tudományos életének elindítása és menedzselése, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közös, illetve a Corvinus Egyetemmel közös Pénzügy mesterképzés kialakítása.

 


borbely csabaA Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, tanszékvezetője Dr. Borbély Csaba az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően végzett munkája elismeréséért Trefort Ágoston-díjban részesül.

Dr. Borbély Csaba oktatóként, oktatásszervezőként és vezetőként egyaránt nagymértékben hozzájárult a Kaposvári Egyetemen folyó felsőoktatási és tudományos munka színvonalának emeléséhez. 1999 óta a Kaposvári Egyetemen – illetve jogelődjében – dolgozik. Két alkalommal dékánhelyettesként, egy cikluson keresztül oktatási rektorhelyettesként, 2007-től tanszékvezetőként kapott vezetői megbízatást. Az agrárgazdaságtan vezető hazai tudományos folyóiratának, a Gazdálkodásnak szerkesztőségi tagja. Pályája során több OTDK-n részt vevő hallgatónak volt témavezetője. Pályáját a tehetséggondozásban való aktív részvétel, illetve a társadalmi-karitatív tevékenységek szervezésében való nagyfokú szerepvállalás jellemzi.

 


nagy imreA Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, Prof. Dr. Nagy Imre az oktatói élethivatás melletti elkötelezettség elismeréseként kiérdemelte az Eötvös József-díjat.

Prof. Dr. Nagy Imre 1978-ban az Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematikai Kar, Földrajztudományi Tanszéken okleveles geográfusként, 1983-ban a Belgrádi Egyetem Földrajztudományi Karán a földrajztudomány magiszterként szerzett végzettséget, majd 1990-ben a Belgrádi Egyetem Földrajztudományi Karán a földrajztudomány doktora lett. Tudományos és oktatói tevékenységét magyar, szerb és angol nyelven folytatja, publikálja. Szakmai munkásságát az MTA RKK ATI intézményében folytatta, kutatási területei Városökológia, városkörnyezet, Fenntartható és ökoturizmus, Határ menti együttműködés Kelet-Közép-Európában. 2007-től az Újvidéki Üzleti Akadémia Egyetemen egyetemi tanár, 2011-től a Kaposvári Egyetemen docensi kinevezést kapott. Tagja a Szerb Földrajzi Társaságnak (1974, Belgrád) és a Szerb Matica (1983, Újvidék) társaságnak. 2002-ben szakmai munkásságáért Trefort Ágoston-díjban részesült. Az elmúlt évtizedekben kutatási és oktatási tevékenységével Magyarországon, Szerbiában és a nemzetközi tudományos színtéren egyaránt hozzájárult a felsőoktatás és a regionális tudományok fejlődéséhez.

 


Nyitrai AgnesA Szent István Egyetem Kaposvári Campus Pedagógiai Karának tanszékvezetője a kora gyermekkori neveléssel összefüggő kiemelkedő szakmai munkája, valamint a pedagógusképzésben végzett magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenysége elismeréseként veheti át a kitüntetést.

Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes első diplomáját tanító szakon szerezte, ezt követően pedagógia szakon folytatta tanulmányait. Neveléstudományból dr. univ, majd ezt követően PhD doktori fokozatot szerzett. Számos hazai és nemzetközi tudományos kutatásba bekapcsolódott Szakmai munkássága elsősorban a kora gyermekkorhoz kapcsolódik. Országos ismertséget és elismertséget szerzett a bölcsődei nevelés területén, amelynek mára megkerülhetetlen szakértőjévé vált. Közreműködő kutató volt a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) program kidolgozásában. Ez a készségmérő és -fejlesztőeszköz jelentős hatást gyakorolt a hazai pedagógiai gyakorlatra, ma már széles körben használják az óvodákban és az iskolákban. A programcsomag részeként Nyitrai Ágnes kidolgozta az anyanyelvi fejlesztéshez kapcsolódó területeket. Mesegyűjteményt és hozzá kapcsolódóan játékokat, beszélgetésmintákat állított össze. Jelenleg az NKFI által támogatott „The Role of MasteryMotivation and ExecutiveFunctionsinSchool Performance” (2017–2021) című pályázat kutatója. Ennek keretében elsősorban a bölcsődei nevelés szerepét vizsgálja a gyermekek fejlődésében. Tudományos aktivitását többtucatnyi publikáció, szakkönyv, könyvrészlet, konferencia-kiadvány, tanulmány és szakcikk bizonyítja. A felsőoktatásban eltöltött bő három évtized alatt főként tanító, óvodapedagógus, szociálpedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokon tanított. Jelenleg a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Pedagógiai Karán a Pedagógia-Pszichológia Tanszék vezetője.

 

A Szent István Egyetem, a Kaposvári Campus, a Gazdaságtudományi Kar és a Pedagógiai Kar vezetése nevében mindegyik kollégának szívből gratulálunk, munkájukhoz jó egészséget és tovább sok sikert kíván!

 

 

Utoljára frissítve: 2020. szeptember 19.
© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat