Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Szerzői útmutatók

A közlemény címének gépelése 13 pontos, félkövér balra zárt és Times New Roman betűtípussal történik. (Kérjük, a cím ne legyen csupa nagy betűvel vagy kiskapitálissal!) A magyar cím alatt egy sorköz kihagyása után a szerzők nevét szintén balra zárva, 10 pontos Times New Roman nem dőlt betűkkel kell írni, több szerző esetén vesszővel elválasztva. A családnév és a személynév/nevek sorrendje magyar nyelvű cikk esetében a magyar, idegen nyelvű cikk esetében az adott nyelvben szokásos sorrendet kövesse.
A szerzők neve után elhelyezett lábjegyzetben szerepeljen a szerzők munkahelye (intézmény és főbb szervezeti egység, pl. egyetemek esetében az egyetem és a kar, cím nélkül). Amennyiben több szerző munkahelye azonos, a második és további szerzők esetén lábjegyzetszámozás helyett ugyanazt a számot kérjük felsőindex-szel szerepeltetni. Kérjük a cikkel kapcsolatos levelezésben illetékes szerző e-mail elérhetőségét is feltüntetni „E-mail: <emailcím>” formában. 


Ezt követően ismét egy sorköz kihagyása után következzen a cikk angol nyelvű absztraktja 10 pontos betűmérettel, a következő formában: kövérített „Abstract” felirat, egy tabulátorhely, a cím angol nyelvű megfelelője kövérítve, ponttal lezárva, majd az absztrakt szövege angolul, nem kövérítve. (Az absztrakt lehet hosszabb terjedelmű, mivel a külföldi kutatóhelyek mindenekelőtt ennek alapján értékelik a közleményt.)
Egy sorköz kihagyása után 

A fejezet címek 10 pontos félkövér betűkkel, Times New Roman betűtípussal gépelendők, míg az alfejezet-címeket kérjük Times New Roman 10-es félkövér és dőlt betűstílussal szerkeszteni. (A nagybetűs vagy kiskapitális forma mindkét esetben kerülendő!). A táblázatok és az irodalmak kivételével a közlemény teljes egésze 10 pontos normál Times New Roman betűtípussal gépelendő (kiemelések dőlt betűvel szerepeljenek, aláhúzás és szövegen belüli kövérítés NE legyen). Az oldal mérete lehetőség szerint 168x244, de a B5-ös formátumot is elfogadjuk. (Az A4-es formátumban elkészített cikkeknél az ábrák, táblázatokat a tördeléskor jelentősen át kell méretezni, ezért kérjük feltétlenül tartsák be az alább, a „Táblázatok és ábrák” fejezetben leírtakat.) A margó mérete fent 2,2 cm, két oldalt és alul 3 cm. A közlemény teljes terjedelmében szimpla sorköz alkalmazását kérjük. A fejezetcímek utáni első bekezdések esetén nincs behúzás, az összes többi bekezdés esetében a behúzás mértéke 0,75.

A közleményben a forrásokra történő hivatkozás a következő módon történik: szövegközi jegyzetben vagy lábjegyzetben, lehetőleg oldalszám megadásával: (Kovács és Kiss 2015, 213), indokolt esetben oldalszám megadása nélkül: (Tóth és Horváth 1996). Háromnál több szerző esetén (Felföldi et al. 2007), internetes forrás esetén – ha a szerző nem meghatározott – pedig (www.ksh.hu 2010). 

Táblázatok és ábrák

A táblázat minden eleme 10-es Times New Roman betűvel szerkesztendő, a megadott formában. A folyamatos szöveg után egy sor kihagyásával sorkizártan következik a „1. táblázat” jelölés félkövér betűvel, utána mondatégi pont, majd a táblázat felirata szintén félkövér betűvel. A táblázatban található szövegrészek és számok normál betűstílussal szerkesztendők.
Ábra esetén a forma annyiban módosul, hogy a címfelirat az ábra alatt helyezkedik el, félkövér betűtípussal gépelve. Fontos, hogy az ábrák ne legyenek színesek!

FONTOS!!!
Minden excel formátumban készült ábra, valamint a képek esetén kérjük, hogy az eredeti forrásfájlokat (.xls; .jpg) is csatolják, mert csak így tudjuk garantálni, hogy a nyomtatott kiadványban azok megjelenése kifogástalan minőségű lesz!

Irodalomjegyzék

(1) Fertő I.: A mezőgazdaság a piacgazdaságban. Közgazdasági Szemle 43 (11) 957-971 (1996)
(2) Síki J., Tóth-Zsiga I. (szerk.): A magyar élelmiszeripar története. II. átdolgozott kiadás, Budapest, 1997, 197-218.
(3) Van Dijk, G., Mackel, C. J.: Finance and management strategies of agricultural cooperatives. Aspects of the debate in the Netherlands. Proceedings ICOS-Conference on cooperative financing, Dublin, 1993, 1-12.
(4) Klein, B.P., Kaletz, R.: Nutrient conservation in canned, frozen and fresh foods. URL: www.mealtime.org/default.aspx?id=326 (letöltés ideje: 2001, december 5.)
(5) www.ksh.hu: URL: http://portal.ksh.hu/.../tabl2_02_07i.html (letöltés ideje: 2008. október 14.)</emailcím>

Ellenőrzőlista az online kéziratbeküldéshez

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a beadvány megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a beadványt visszaküldjük.

 1. A beadvány előzőleg nem volt leközölve, vagy közlésre elfogadva másik lapban (ha mégis, akkor a magyarázatot fel kell tüntetni a szerkesztőnek szóló megjegyzésben).
 2. A beadvány Microsoft Word (*.doc, vagy *.docx), *.rtf, vagy *.txt formátumú.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. A szöveg 12 pontos garamomd betűtípussal, dupla sorközzel készült. A kiemelések aláhúzás helyett félkövérrel történtek. Minden kép és táblázat a szövegben, a megfelelő helyre van beszúrva.
 5. A dokumentum megfelel a Szerzői útmutató, előírásainak.
 6. A bírálati folyamatra vonatkozóan követtem azAnonim bírálati folyamat utasításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

A szerkesztőség számára megadott nevek és e-mail címek kizárólag saját használatra szolgálnak, azokat csakis a felhasználó által beállított célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki.