Információk

Küldetés nyilatkozat

Az Acta Scientiarum Socialium (Historia, Oeconomia, Paedagogia, Philosophia, Sociologia) évente kettő-négy alkalommal, tematikus számokkal megjelenő lektorált, az MTMT-által jegyzett tudományos folyóirat, amely eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, szerkesztett konferencia-előadásokat, recenziókat közöl a tág értelemben vett humán és társadalomtudományok területéről. Tematikus számaink hagyományosan elsősorban a történelemtudomány, a neveléstudomány, a gazdaságtudomány, illetve az ibero-amerikai tanulmányok körében jelennek meg, de a humán és társadalomtudományok más területeiről is várjuk szerzők, tudományos műhelyek jelentkezését.

Szabad hozzáférési jogosultság

A folyóirat azonnali nyílt hozzáférést biztosít a tartalomhoz azon az elven, hogy egy kutatási eredmény, amely szabadon hozzáférhető az hozzájárul a tudás szélesebb körben történő globális megosztásához.


A folyóirat Open Access (Gold). Cikkeire a Creative Commons 4.0 standard licenc alábbi típusa vonatkozik: CC-BY-NC-ND-4.0. Ennek értelmében a mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható, azonban nem használható fel kereskedelmi célokra (NC), továbbá nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű (ND). A licenc alapján a szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a szerző nevét és a szerzői mű címét (BY). A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (pre-print verzióit) közzétegyék (e-mailen, a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetőleg egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata. Ha a cikk végső változata már megjelent nyomtatott, illetve online formában, mindenképpen javasolt és engedélyezett a szerzőnek ezen (post-print) változatot használnia. Ebben az esetben meg kell adnia a folyóiratbeli megjelenés pontos helyét, adatait is. A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.