fbpx
2015. április 13.

Gazdaságtudományi Kar

Információ: A Dőlt félkövér betűtípussal jelölt szakirányú továbbképzések tervezett indítási ideje 2021 februárja

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. január 15.

Jelentkezés módja: a képzésnél letölthető Jelentkezési lap kitöltése és megküldése gtk [PONT] dekan [KUKAC] szie [PONT] hu e-mail címre.

ÉrdeklődniHorváthné Dr. Kovács Bernadett, mb. oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, egyetemi docens; horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu 

Az egyes képzések tartalmával kapcsolatosan a szakfelelős kollegáinknál érdeklődhetnek.

Agrárközgazdasági szakközgazdász / Agrárközgazdasági specialista

Szakfelelős:

Dr. Borbély Csaba egyetemi docens; borbely [PONT] csaba [KUKAC] szie [PONT] hu 

Az európai integráció óriási feladatokat támaszt a szakemberek elé az egész agrárgazdaságban. Már jól érzékelhető a gyorsan növekvő igény mind a közigazgatás, helyi és a regionális intézmények, szakmai és érdekvédelmi szervezetek és az üzleti szféra humánpolitikájában a speciális agrárközgazdasági ismeretekkel felvértezett szakemberek iránt. E követelményeknek kíván eleget tenni ez a szak.
A tanulmányi program felöleli azokat a közgazdasági-társadalomtudományi és módszertani ismereteket, európai tanulmányokat, pénz és tőkepiaci mozgások megismerését, melyek szükségesek a magyar gazdaság európai integrációjában nemzeti érdekeink érvényesítéséhez a szakmai munka minden szintjén és területén.
 
Felvételi követelmények:
A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), megszerzett (közgazdász) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 4 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

pdfA szakirányú továbbképzés képzési terve
docSzakirányú jelentkezési lap

Diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens

Szakfelelős:
Dr. Wickert Irén egyetemi docens; wickert [PONT] iren [KUKAC] szie [PONT] hu 

A szak célja, olyan közszolgálati szakemberek képzése, akik a tanulmányok befejezésével megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés területén, biztosítani tudják az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást, időben és eredményesen tudnak alkalmazkodni az elvárásokhoz.

 
Felvételi követelmények:
A képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.
 
Képzési idő: 3 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

pdfA szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelménye
docSzakirányú jelentkezési lap

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász / Felszámolási és vagyonfelügyeleti speci­a­lis­ta

Szakfelelős:
Dr. Wickert Irén egyetemi docens; wickert [PONT] iren [KUKAC] szie [PONT] hu 

A képzések fő célja a fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel (felszámolással, csődeljárással, vagyonfelügyelettel és végelszámolással), valamint a reorganizációval foglalkozó gazdasági szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a fizetésképtelenségi jogterületen tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú felkészítése.
Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a vállalkozásokkal és egyéb gazdálkodó szervezetekkel szembeni csőd- és felszámolási eljárások során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a folyamatok egésze során meghatározó szerepet betölteni. A szakemberek szakirányú továbbképzése, sokoldalú felkészültségükre alapozva, valamennyi felszámolói névjegyzéken szereplő szervezet számára példaadó szakmai szintet, követendő humánpolitikai tényezőt jelentenek, de a más szervezetekben, pénzintézetekben és vállalkozásokban tevékenykedők számára is fontos szakmai ismeretbővítési lehetőséget ad.
 
Felvételi követelmények:
A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), megszerzett (közgazdász) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 4 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász / Keresztény értékrendű vezető

Szakfelelős
Dr. Köműves Zsolt, adjunktus; komuves [PONT] zsolt [KUKAC] szie [PONT] hu 

Képzés hossza

2 félév

A képzés célja

Vezetni kiváltság és felelősség. Vannak született vezetők; rátermett, alkalmas emberek. Vannak jó századosok, jó ezredesek, jó tábornokok. Egyesek feljebb lépnek a ranglétrán és ott is sikerrel veszik az akadályokat, mások azonban egy következő szinten kudarcot vallanak, mert nem tudják megfelelően kezelni az előttük álló feladatokat. Sokan pedig más területeken kaptak becses ajándékokat Istentől. Ha végiggondoljuk, milyen vezetőket ismerünk meg közelebbről a Bibliában, világos — és bátorító! –, hogy hozzánk hasonlóan valamennyien gyarló emberek voltak. Gondoljunk csak Ézsaiásra, Péterre, Jakabra, Jánosra, Timóteusra…! Hogy miért éppen őket hívta el Isten vezetőnek? Bizonyára voltak olyan tulajdonságaik, akár velük születetten, akár úgy, hogy a vezetés küzdelmes folyamatában munkálta ki bennük Isten, amelyek alkalmassá tették őket erre a feladatra. Természetesen Mindannyian szeretnénk megtalálni azt a helyet, ahová az Úr állított bennünket (Róma 12,4; Hab 2, 1), s megfelelő módon élni azzal a felhatalmazással, amit az Úr „építésre, és nem rombolásra adott.” (2 Kor 13,10)

De mi jellemzi a keresztény értékrendű vezetőket, hogyan gondolkodnak, mi a vezetésük sikerének a záloga esetleg buktatója, mindezt reményeink szerint sikeres vezetők/lelkészek osztják meg velünk, 2 egymásra épülő féléven keresztül. Képzésünk célja magasan kvalifikált, önmagát továbbfejleszteni alkalmas szakemberek képezése, akik képesek tudásukat átadni mind munkatársaik, mind partnereik irányába. Alkalmassá tesszük őket vezetési feladatok kreatív megoldására.

Kompetenciák 

A tanterv felépítése során arra törekedtünk, hogy a képzésben résztvevők szakmai-, módszer-, társas- és személyes kompetenciái egyaránt tudjanak fejlődni, és azok mérhetővé váljanak. A kompetencia központú képzés során a tantervet úgy építjük fel, hogy kiemelt fókusszal jelenjen meg a tréning módszerű, intenzív készségfejlesztés.

Tantárgyak

Vezetés-szervezés, Személyiségelméletek, Keresztény gazdaságtan, Team menedzsment, Személyes menedzsment, Üzleti kommunikáció, Stratégiai menedzsment, 7 szokás tréning

Karrierlehetőségek

A résztvevőket felkészítjük a keresztény értékrend szerinti vezetői szerepvállalásra, amely kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára. Az elméleti és gyakorlati képzési ismeretek révén a hallgatók fejlesztjük abban, hogy képessé váljanak másokat gyógyító és építő módon segíteni és vezetni, csapatokat irányítani, valamint feladatokat, projekteket, intézményeket menedzselni.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 195.000 Ft / félév

Képzési forma

A képzést levelező formában indítjuk.

 
Kapcsolódó letöltés:

Pénzügyi szakközgazdász / specialista

Szakfelelős:
Dr. Varga József, egyetemi tanár; varga [PONT] jozsef [KUKAC] szie [PONT] hu 

A szak célja, hogy pénzügyi szakterületen járatos szakembereket képezzen ki a piacgazdaság számára. Az első két félévben megismertet a legújabb makroökonómiai és vállalatgazdasági ismeretekkel, a továbbiakban pedig szakképesítést nyújt vállalati pénzügyi vezetőknek és közigazgatási (állami és önkormányzati) gazdálkodási, valamint banki szakembereknek.

Felvételi követelmények:
A gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők pénzügyi szakközgazdász szakképzettséget szerezhetnek.
Valamely, alapszakon szerzett oklevéllel rendelkezők pénzügyi specialista szakképzettséget szerezhetnek.

Képzési idő:
4 félév, 2 hetente kéthetente (péntek-szombat)

A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

Kapcsolódó letöltés:
docSzakirányú jelentkezési lap

Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser

A szak célja, hogy a vidékfejlesztési intézményrendszer (önkormányzatok, kormányzati szervek (MVH), a vidékfejlesztés területén dolgozó vállalkozások (pályázatírás, szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztés), civil szerveződések (egyesületek, alapítványok, stb.) számára olyan szakembereket képezzen, amelyek nemcsak ismerik a vidékfejlesztés szerepét és jelentőségét a globális folyamatokban, hanem konkrét ismeretekkel javítani tudják a vidékfejlesztési projektek hatékonyságát különböző térségi szinteken.
 
Felvételi követelmények:
Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser szakon bármely, az agrártudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 2 félév, kéthetente péntek szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök

A szak célja, hogy a vidékfejlesztési intézményrendszer (önkormányzatok, kormányzati szervek (MVH), a vidékfejlesztés területén dolgozó vállalkozások (pályázatírás, szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztés), civil szerveződések (egyesületek, alapítványok, stb.) számára olyan szakembereket képezzen, amelyek nemcsak ismerik a vidékfejlesztés szerepét és jelentőségét a globális folyamatokban, hanem konkrét ismeretekkel javítani tudják a vidékfejlesztési projektek hatékonyságát különböző térségi szinteken.
 
Felvételi követelmények:
Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök szakon az agrártudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett (agrármérnök) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles agrármérnök) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 2 félév, kéthetente péntek szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Térinformatikai menedzser

Szakfelelős:
Dr. Barna Róbert egyetemi docens; barna [PONT] robert [KUKAC] szie [PONT] hu 

A szak célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik kiemelkedően jártasak mind a térinformatika és a menedzsment területen és képesek a térinformatikai jellegű feladatokban, projektekben vezető szerepet betölteni akár piaci, akár közigazgatási területen. A szak a gazdaságtudományi képzési területhez tartozik.

Felvételi követelmények:
Gazdaságtudományok, természettudomány, agrár, műszaki vagy informatika képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.
Megszerezhető szakképzettség: térinformatikai menedzser

Képzési idő: 2 félév, 2 hetente kéthetente (péntek-szombat)

A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

Kapcsolódó letöltés:

Kapcsolat

Felvételi információk

Molik Mária
06 82/505-800 / 2655 mellék
molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu

Gelencsér Tímea
06 82/505-800 / 1733 mellék
gelencser [PONT] timea [KUKAC] szie [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu

GTKK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500 mellék
horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810
bencene [PONT] fekete [PONT] aniko [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001 mellék
hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat