fbpx
2015. október 26.

Pedagógiai Kar

Figyelem: Amennyiben már rendelkezik pedagógus szakvizsgával a képzési időbe beszámítjuk a szakvizsga egy teljesített évét! 

A szakirányú továbbképzések tervezett indítási ideje 2021 szeptembere

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 23.

Érdeklődni:

Gyöngyösiné Szabó Judit – központvezető, 06-82/505-825, E-mail: gyongyosine [PONT] szabo [PONT] judit [KUKAC] uni-mate [PONT] hu
Szántóné Tóth Hajnalka – E-mail: szantone [PONT] toth [PONT] hajnalka [KUKAC] uni-mate [PONT] hu

docxJELENTKEZÉSI LAP66.26 KB

ONLINE JELENTKEZÉS

A jelentkezési lapok visszaküldési címe:
gyongyosine [PONT] szabo [PONT] judit [KUKAC] uni-mate [PONT] hu

Postai úton:
Szent István Egyetem (2021. február 1-jétől MATE) Kaposvári Campus Pedagógus-továbbképzési Központ
7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.

 

Lovasterápiás szakember szakirányú továbbképzés ÚJ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: lovasterápiás fejlesztő szakember

Témafelelős: Iváncsik Réka
 
A képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a lovasterápiát mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően (részletezve 4. pont) pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (lovas oktató-edző, gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, különböző szakorvos) együttműködve. A képzésben résztvevők megismerkednek az állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, ezen belül a lovasterápiával, s ennek ágaival (a hippoterápiával, a gyógypedagógiai lovaglással és voltizsálással, lovas pszichoterápiával, illetve a parasporttal). Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a lovas aktivitás beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai munka, a ló szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják a lovas aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelő szakterületen alkalmazhatnak. Ezenkívül betekintést nyernek az állatok viselkedésének tanulmányozásába, a zoopedagógiába, továbbá megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival. A szakember az oklevél megszerzésével önálló lovasterápiás tevékenység elvégzésére jogosult.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 13 kettő/háromhetente péntek és szombat pedagógusképzés
 
A részvétel feltételei:
 • aa) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség az alábbi szakok valamelyikéről: ápolás- és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány, gyógypedagógia, konduktor, pszichológia;

 • ab) vagy általános orvos osztatlan képzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség;

 • b) további feltétel: meglévő díjugrató rajtengedély vizsga (komplex).

 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Lóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés ÚJ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus lóval asszisztált fejlesztőpedagógia területen

Témafelelős: Iváncsik Réka
 
A képzés célja:
A képzés célja a lóval asszisztált aktivitások feltételeivel és azok gyakorlatban való alkalmazásával, a pedagógus (fejlesztő) tevékenységével és a gyermekek személyiségformálásával, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. Olyan szakemberek képzése, akik a lóval asszisztált tevékenységet, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel - gyógypedagógus, gyógytornász, orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus - együttműködve.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a lóval asszisztált tevékenységek hatékony megismerése, a szabályozás követelményeinek gyakorlati alkalmazása, a lovasterapeuta tevékenységének támogatása; és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése.
A képzés célja olyan pedagógus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akiket a szakirányú továbbképzés a lóval asszisztált foglalkozások tervezésére, szervezésére és vezetésére a végzettségüknek megfelelő területen jogosít fel. A képzés nem jogosít fel önálló lovas tevékenység folytatására, munkáját a végzett kizárólag képzett lovasterapeuta mellett végzi.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 13 kettő/háromhetente péntek és szombat pedagógusképzés
 
A részvétel feltételei:
 • aa) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség az alábbi szakok valamelyikéről: óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, tanító, ápolás- és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány
 • ab) vagy tanári szakon (korábban legalább főiskolai tanári szakon) szerzett végzettség és szakképzettség;
  és
 • b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Állatasszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés ÚJ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus állatasszisz-tált fejlesztőpedagógia területen

Témafelelős: Dr. Molnár Marcell István
 
A képzés célja:
Az állatasszisztált aktivitások követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagó-gus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének tá-mogatása érdekében. A képzés célja olyan pedagógus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akiket a szakirányú továbbképzés az állatasszisztált foglalkozások tervezésére, szer-vezésére és vezetésére a végzettségüknek megfelelő területen jogosít fel.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 5–25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat pedagógusképzés
 
A felvétel feltételei:
 • Alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) vagy osztatlan tanárképzésben szerzett pedagógus szakképzettség (óvodapedagógus, vagy tanító, vagy tanár, vagy gyógypedagógus, vagy szociálpedagógus, vagy konduktor, vagy szakoktató, vagy cse-csemő- és kisgyermeknevelő)
 • Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlatot
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok, igazolás a legalább hároméves szakmai gyakorlatról
 
Kapcsolódó letöltés:

Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (digitális médiakommunikáció területen)

Témafelelős: Dr. Barkóczy László
 
A képzés célja:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói készüljenek fel a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására digitális médiakommunikáció területen.
Szerezzenek ismereteket a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen
Témafelelős: Dr. Gombos Péter
 
A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik pedagógiai gyakorlatukban alkalmazzák a képzés során megismert korszerű drámapedagógiai gondolkodásmódot, módszereket és technikákat.
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Fejlesztő biblioterápia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: fejlesztő biblioterapeuta
Témafelelős: Dr. Vörös Klára
 
A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat a fejlesztő biblioterapeuta szaktevékenységeire. A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás és fejlesztő célú felhasználására. A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni az általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 2 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: BA/BSc főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógiai vagy szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus) illetve pszichológia, orvos, szociológia, szociális ápoló szakon szerzett szakképzettség.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Gyógypedagógia alapképzési szak – pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon

Témafelelős: Kátainé dr. Lusztig Ilona

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 150.000 Ft 3 5-25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat Pedagógusképzés
 

Részvétel feltétele: gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. 

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok

 

Kapcsolódó letöltés:

Gyógypedagógia alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Témafelelős: Gelencsérné dr. Bakó Márta

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára. 

 

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 150.000 Ft 3 5-25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat Pedagógusképzés
 

Részvétel feltétele: gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. 

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok

 

Kapcsolódó letöltés:

Gyógypedagógia alapképzési szak – logopédia szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyógypedagógus, logopédia szakirányon

Témafelelős: Dr. Szili Katalin

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

 

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 150.000 Ft 4 5-25 három/négyhetente csütörtök-péntek-szombat Pedagógusképzés
 

Részvétel feltétele:

 1. gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél;
 2. alkalmassági vizsgán való sikeres megfelelés (részletes tájékoztató a http://www.pk.ke.hu/gyogypedagogiai-intezet/beszedalkalmassagi ) oldalon

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok

 

Kapcsolódó letöltés:

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen
Témafelelős: Szirányi Margit
 
A képzés célja:
A képzés célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, amellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
Részvétel feltétele: Óvodapedagógus és tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (kaposvári és budapesti – Független Pedagógiai Intézet – képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus kora gyermekkori intervenció szakterületen
Témafelelős: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
 
A képzés célja:
az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, a kisgyermekek napközbeni ellátása és a kora gyermekkori intervencióban érintett szakemberek együttműködése területén. Kiemelten hangsúlyos a családdal kapcsolatos szemlélet formálása, a családi szféra társadalmi jelentőségének és prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, továbbá a családok támogatása a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Cél, hogy résztvevők – saját kompetenciahatáraik betartásával – minél korábbi életkorban felismerjék az eltérő, megkésett fejlődést, tudják hová kell a gyermeket irányítani, megismerjék a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek intézményen belüli és ágazatközi kooperációban történő együttműködését, az interdiszciplináris team tevékenységét, a szabályozott továbbküldési utakat, képesek legyenek a szülőkkel és az intervencióban érintett minden szereplővel hatékonyan kommunikálni.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógusképzés
 
Részvétel feltétele: csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon szerzett szakképzettség és/vagy óvodapedagógus alapképzésben, illetve óvodapedagógus főiskolai képzésben szerzett szakképzettség, min. 3 év szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak (kaposvári képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: köznevelési mestervezető
Témafelelős: Dr. Podráczky Judit

A képzés célja:

 • a már vezetői gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára - olyan képzési lehetőség biztosítása, melynek során a folyamatosan átalakuló rendszerben való eligazodást és a sikeres vezetői teljesítményt megerősítő, támogató ismeretekkel, tudással és új kompetenciákkal felvértezett intézményvezetők állnak a köznevelés rendszerének szolgálatába;
 • a köznevelési intézmények vezetői számára szélesíteni azt a továbbképzési kínálatot, melyet a pedagógusok kötelező továbbképzésének keretében elérhetnek.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 2 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 

Részvétel feltétele:

 • Pedagógus képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél;
 • az alábbi képzések valamelyikén szerzett pedagógus-szakvizsga
  • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  • pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • valamint a köznevelés területén, illetve a köznevelés irányítási rendszerében legalább egy vezetői ciklusban eltöltött „vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat.

Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, továbbá pedagógus szakvizsgát és közoktatási vezetői/ intézményvezetői szakképesítést igazoló oklevél.

Kapcsolódó letöltés:
pdfA szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye210.74 KB
xlsA szakirányú továbbképzés képzési terve42.50 KB

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (kaposvári képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (budapesti képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
Kapcsolattartó: Juhász Ildikó (intezet [KUKAC] fupi [PONT] hu)
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
 
Témafelelős: Dr. Kontra József
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:

A közoktatási rendszerünk fejlődésében az elmúlt években erőteljesen jelennek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó ismeretek és gyakorlati eljárások. A pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések továbbra is fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Fontos, hogy ezeken a képzéseken olyan tudásra tegyenek szert, amellyel részt tud vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában; új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.

MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat pedagógusképzés
 
 
Részvétel feltétele:
 • Tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 • Egyetemi szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (a választáson alapuló ismeretkör feltüntetése a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján az oklevél záradékában történik)
 
Témafelelős: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
Választható ismeretkörök:
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta péntek és szombat Pedagógusképzés
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása.
 
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett ismertek mellé olyan új ismertek megszerzésére törekednek, amelyek elengedhetetlenek a pedagógusok társadalomismereti tájékozottságához. Legyenek birtokában a nevelési – oktatási intézmények, mint rendszerek működésével kapcsolatos új információknak. Sajátítsák el az oktatás során megújult módszereket, ismerteket, a különböző fejlesztő – terápiák, foglalkozások szervezését, vezetését. Ismerjék a kisiskolás korosztály speciális szükségleteit, a képességdeficitek diagnosztikáját és fejlesztéshez szükséges módszereket, eszközöket.
 
MunkarendFin. formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő (félév)IrányszámKépzés ütemezéseKépzési terület
Levelező Önköltséges 125.000 Ft 4 13 havonta két alkalommal péntek és szombat pedagógus képzés
 
Részvétel feltétele:
egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, az alábbi területek valamelyikén: óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, gyógypedagógiai alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány vagy logopédia szakirány vagy pszicho pedagógia szakirány, tanári mesterképzési szak. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat
 
 
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:
 

Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzés

JELENTKEZÉSI LAP letöltése

A képzési idő: 2 félév, levelező tagozaton
Az előírt követelmények teljesítése után a hallgató műveltségterületi betétlapot kap, mely a műveltségterületének megfelelő tantárgy 1–6. osztályban történő tanítására jogosítja (a tanító oklevéllel együtt érvényes).
A képzés önköltséges: 150.000 Ft/félév

Hirdetett műveltségterületek:

 • angol nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • német nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • testnevelés
 • matematika
 • természetismeret
 • informatika
 • magyar
 • technika és életvitel
 • ének-zene
 • ember és társadalom
 • vizuális nevelés
A műveltségi területek minimum 5 fő jelentkezése/beiratkozása esetén indulhatnak.
A képzés részidős hallgatói jogviszonyban történik, szeptemberi kezdéssel (a jelentkezést követően a további tudnivalókról tájékoztató levelet küldünk).
A képzés szigorlattal és záródolgozattal zárul.
A műveltségi területek konzultációi levelezős munkarendben történnek, a konzultációs időpontokat általában péntek és/vagy szombati időpontokban, a csoporttal történő egyeztetés alapján határozzuk meg.
 

Kapcsolat

Felvételi információk

Molik Mária
06 82/505-800 / 2655 mellék
molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu

Gelencsér Tímea
06 82/505-800 / 1733 mellék
gelencser [PONT] timea [KUKAC] szie [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu

GTKK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500 mellék
horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810
bencene [PONT] fekete [PONT] aniko [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001 mellék
hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat