fbpx
2015. április 10.

Rippl-Rónai Művészeti Kar

Fotográfia MA

A kétéves tanulmányok alatt a program egy összetett és korszerű rendszerben oktatja hallgatóit és segíti őket művészeti törekvéseik kiteljesítésében.

A program célja egy olyan műhely és alkotói közösség létrehozása, amelyben a hallgatók megismerik a kor jelentősebb irányzatait, az audióvizuális műfajok alkotói felhasználását, alakításának lehetőségeit, a médiaművészeti és fotográfiai szcéna struktúráját és működését. Egy olyan interaktív oktatási modell, tudásalap és alkotói műhely, amely segítséget nyújt a hallgatók számára interdiszciplináris tudás megszerzésére és az alkotói ambíciók megvalósítására, valamint lehetőség az oktatói, előadói munka vállalásához hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. A képzés a doktori iskolában való részvételre is felkészít.

A képzés során a hallgatók magas szintű technológiai, technikai, gazdasági és jogi ismereteket is szereznek. A képzés elsődleges feladata a kötelező feladatok elvégzése. A megvalósítandó programok mellett – a szükséges elméleti ismeretek megszerzése után, – a hallgatók önálló alkotói projektjének segítése és megvalósítása, valamint a sikeres diploma megszerzése.

Az Egyetem folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatai révén igyekszik hallgatóit bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe kiállítások, megjelenések szervezésével, külföldi vendégelőadók meghívásával.

 

A képzés során a hallgatók megismerik:

 • a jelenkor fotográfiai folyamatait, meghatározó személyiségeit;
 • a hazai és nemzetközi média és fotográfiai ipar működését, piaci és kulturális szegmenseit;
 • a vizuális kultúra – kiemelten a fotográfia és médiaművészet – általános művészettörténeti és kultúrtörténeti ismereteit;
 • az audiovizuális médiumok alkotói felhasználását, alakítását;
 • a magas szintű technológiai ismereteket a fotográfiában és a média egyéb területein;
 • a vizuális látványtervezési, a projekttervezési és a produkciós ismereteket.

 

Mindezek hozzásegítik a hallgatókat:

 • önálló fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére, lebonyolítására;
 • klasszikus fotográfiai műfajok és új médiumok alkalmazott és autonóm használatára;
 • integrált fotográfiai és médiaművészeti feladatok elvégzésére;
 • tervezőművészeti projektekben és interdiszciplináris kutatásokban való részvételre;
 • csoportban való együttműködésre, illetve teamek művészeti vezetésére;
 • pályázatok, támogatások, megrendelések kiírására, illetve megpályázására és elnyerésére;
 • oktatói tevékenységre, workshopok, előadások megtartására, valamint a kapcsolódó pedagógiai ismeretek elsajátítására, oktatói képességek felépítésére;
 • kapcsolattartásra a hazai, illetve nemzetközi művészeti életben, elősegítve a hazai fotográfia és médiaterületek jobb megértését és elismerését itthon és külföldön egyaránt.

 

A képzésben részt vevő oktatók:
Szatmári Gergely
Gyenis Tibor
Pecsics Mária
Baki Péter

 

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik:

 • kreatívak, nyitottak és innovatívak, emellett jártasak a klasszikus és kortárs művészeti területeken;
 • elkötelezettek a munkájuk és céljaik iránt, amely párosul etikus emberi és alkotói magatartással;
 • műveltek és jellemzi őket a tudatosan kialakított világnézet és szemléletmód;
 • munkájukat magas szintű audiovizuális kulturáltság jellemzi, amely kiegészül, rendszerező kritikai érzékkel, analitikus gondolkodásmóddal és együttműködési készséggel.

A képzésre felvételt nyerhet, aki megfelelő BA végzettséggel rendelkezik.

 

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Munkarend: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges
Képzési idő (félév): 4
Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
500 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet

 

A mesterképzésbe történő belépés feltételei:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a fotográfia alapképzési szak.

Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: fotográfia tervezési feladatok, fotográfiatörténeti ismeretek, stúdió és digitális gyakorlati ismeretek, speciális fotográfiai ismeretek, vizuális stúdiumok, médiatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A hiányzó ismeretek pótlására, a felzárkózásra és ismételésre az alábbi tárgyakban biztosítunk lehetőséget csoportos, akár egyéni feladatok, foglalkozások keretében: tervezés, kutatás, kontextus; stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kiemelt fotográfiai stúdiumok; fotóesztétika.

 

Felvételi vizsgatárgyak:
Gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:
A képzés célja fotográfusok képzése, akik naprakész vizuális, fotóelméleti, kultúrtörténeti és mediális ismereteik birtokában képesek hosszú távú önálló művészi, alkotói és kutatói életpálya felépítésére, a folyamatos alkotói megújulásra, megőrizve a kritikus szemléletet a média alkalmazásának terén. Képesek fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére és lebonyolítására önállóan vagy társművészetek képviselőivel való együttműködésben, felkészültek szakmai tudásuk átadására, továbbá annak nemzetközi kontextusban történő képviselésére és alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:
stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kortárs fotográfia; médiaprodukciós ismeretek; önálló fotóprojekt tervezés; audio-vizuális médiumok; kortárs művészettörténet; fotóesztétika.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles fotográfustervező művész

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2021-22 TANÉVRE
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A Fotográfia MA szak gyakorlati vizsgájának előfeltétele egy önéletrajz, motivációs levél, az indexmásolat (elektronikus leckekönyvi kivonat), valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió benyújtása elektronikus úton.

Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2021. június 08-14.

A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2021. június 24. 10.00 óra

A gyakorlati vizsga helye: Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Kar - 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

ELŐFELTÉTEL
A felvételi eljárás gyakorlati vizsgáját megelőzően a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2021. június 08-14. éjfél (CET) között a kef [PONT] felveteli [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.

A pályázati anyag tartalma:
beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

 

GYAKORLATI VIZSGA
A gyakorlati vizsga egy szakaszból áll. Időpontja: 2021. június 24. 10.00 óra
A gyakorlati vizsga egy személyes beszélgetésből áll a jelentkezővel, amelynek során bemutatásra kerül a jelentkező portfóliójának nyomtatott változata.
A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.
A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.
A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: nyomtatott portfólió.

 

PONTSZÁMÍTÁS
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 99 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 1 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
vagy: szakmai jártasság: 1 pont.

 

Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

 

Kapcsolat

Felvételi információk

Molik Mária
06 82/505-800 / 2655 mellék
molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu

Gelencsér Tímea
06 82/505-800 / 1733 mellék
gelencser [PONT] timea [KUKAC] szie [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu

GTKK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500 mellék
horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810
bencene [PONT] fekete [PONT] aniko [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001 mellék
hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat