fbpx
2019. október 15.

Pedagógiai Kar

Neveléstudomány MA (Kaposvári Campus nap. és lev. tagozat • Budai Campus lev. tagozat)

Mesterképzés (MA) • nappali és levelező tagozat • 4 félév

Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültekké válnak a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzés törzsanyagának főbb ismeretkörei

 • A neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere;
 • A nevelés, oktatás és képzés aspektusai;
 • Kutatásmódszertani alapok;
 • A pedagógia intézményi környezete;
 • Az intézményes nevelés speciális pedagógiái.

Specializáció

Kora gyermekkori intervenció: a specializáció célja az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, a kisgyermekek napközbeni ellátása és a kora gyermekkori intervencióban érintett szakemberek együttműködése területén. Kiemelten hangsúlyos a családdal kapcsolatos szemlélet formálása, a családi szféra társadalmi jelentőségének és prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, továbbá a családok támogatása a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Cél, hogy minél korábbi életkorban felismerjék az eltérő, megkésett fejlődést, tudják hová kell a gyermeket irányítani, megismerjék a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek intézményen belüli és ágazatközi kooperációban történő együttműködését, az interdiszciplináris team tevékenységét, a szabályozott továbbküldési utakat, képesek legyenek a szülőkkel és az intervencióban érintett minden szereplővel hatékonyan kommunikálni.

A specializáció ismeretkörei:

 • A családra vonatkozó tudományos megközelítések
 • Az atipikus fejlődésmenet
 • A kora gyermekkori intervenció rendszere és működése
 • Pedagógiai tanácsadás.

Fenntarthatóságra nevelés: A fenntarthatóság problémaköre korunk egyik legnagyobb kihívása. Az emberi társadalomban alapvető szemléletmód váltást kell elérni, méghozzá a belátható jövőben. Ennek a munkának fontos szereplői a pedagógusok. A specializáció  célja, hogy a közoktatásban dolgozó szakemberek természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretei a mai kor kihívásainak megfelelőek legyenek. Nem csupán a környezetismeret, biológia, földrajz tárgykörökben dolgozó pedagógusoknak van szükségük a fenntarthatósággal kapcsolatos információkra, mivel a szemléletváltozásra az élet minden területén szükség van. A specializáció az érdeklődőket megismerteti az ökológia, a természetvédelem elméleti alapjaival, a felelős állattartás pedagógiai hátterével, a természeti környezet bemutatásának módszereivel, a fenntarthatóság tudományos alapjaival, valamint a természettudományos kutatás módszertanával.

A specializáció ismeretkörei:

 • A fenntarthatóság tudományos alapjai
 • A fenntarthatóság pedagógiája
 • Kutatásterületi ismeretkör 

Olvasáspedagógia: A specializáció célja, hogy segítséget nyújtson mindenféle életkorú gyermek olvasóvá nevelésében, hogy ismereteket adjon azzal kapcsolatban, mely tényezők és hogyan befolyásolják az olvasóvá válás folyamatát. Emellett különös figyelmet fordítunk a szövegértés-fejlesztés lehetőségeire, az olvasási stratégiák tanításától azok tudatos használatáig.

A specializáció keretein belül foglalkozunk az olvasásszociológiai kutatások eredményeivel, azok tanulságaival, olvasáspedagógiai vizsgálatokkal, illetve az olvasáskutatás egyéb területeivel (például szemkamerás kutatásokkal). Külön kurzus témája a mesepedagógia és a biblioterápia.

 A specializáció ismeretkörei:

 • Olvasóvá nevelés
 • Olvasási stratégiák és szövegértés

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A tudás széleskörűen alkalmazható, a munkaerőpiacon kiválóan értékesíthető, különös tekintettel az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésére, továbbá oktatási intézményekben, főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók szakapparátusában, illetve oktatási, kutatási vállalkozásokban, a felsőoktatásban, tudományos intézetekben. A képzésben szakképzettséget szerző hallgatók szakértelmükkel – tanulmányaik irányultságától függően – képesek lesznek pedagógiai innovációra és kutatásra a pedagógiai elmélet és a pedagógiai gyakorlat sokféle területén. A szak elvégzését követően lehetőség van a neveléstudományi doktori tanulmányok elkezdésére.

 

A szakra való belépés feltételei

A bemenethez teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

Felvételi információk

Felvételi követelmény: felvételi elbeszélgetés.
A felvételi elbeszélgetésen a bizottság a jelentkező eddigi munkájáról, szakmai érdeklődéséről, motivációjáról és az ezekhez kapcsolódó tevékenységéről tájékozódik.
Maximálisan szerezhető pontok száma: 100, ami a következőképpen tevődik össze.

Felvételi pontok:      

 • Felvételi elbeszélgetés: 50 pont
 • Oklevél minősítése alapján: 40 pont
 • Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 • esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
 • fogyatékosság: 1 pont
 • gyermekgondozás: 1 pont
 • hátrányos helyzet: 1 pont
 • 2. nyelvvizsga: 1 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely vagy különdíj: 1 pont
 • OTDK 1-3. hely vagy különdíj: 2 pont
 • versenyeken való részvétel: 2 pont

A jogszabályi előírásoknak megfelelő hallgatók számára állami finanszírozású képzésre is lehetőség van.
Költségtérítéses finanszírozási formában levelező munkarend esetén a költségtérítés összege: 325 000 Ft/félév

Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

 

Kapcsolat

Felvételi információk

Molik Mária
06 82/505-800 / 2655 mellék
molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu

Gelencsér Tímea
06 82/505-800 / 1733 mellék
gelencser [PONT] timea [KUKAC] szie [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu

GTKK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500 mellék
horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810
bencene [PONT] fekete [PONT] aniko [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001 mellék
hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat